بروزرسانی: ۱۷ آبان ۱۴۰۲

میلگرد آجدار 32 آناهیتا گیلان شاخه 12 متری A3 کارخانه

تماس بگیرید

سایر حالت استاندارد محل بارگیری
سایز حالت استاندارد محل بارگیری
32 شاخه 12 متری A3 کارخانه