بروزرسانی: ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

میلگرد آجدار 28 فولاد قائم رازی شاخه 12 متری A3 کارخانه

تماس بگیرید

سایر حالت استاندارد محل بارگیری
سایز حالت استاندارد محل بارگیری
28 شاخه 12 متری A3 کارخانه