بروزرسانی: ۳۱ تیر ۱۴۰۳

میلگرد آجدار 25 فولاد نیک صدرای توس شاخه 12 متری A3 کارخانه

تماس بگیرید

سایر حالت استاندارد محل بارگیری
سایز حالت استاندارد محل بارگیری
25 شاخه 12 متری A3 کارخانه