بروزرسانی: ۹ اسفند ۱۴۰۲

میلگرد آجدار 25 ارگ تبریز شاخه 12 متری A3 کارخانه

تماس بگیرید

سایر حالت استاندارد محل بارگیری
سایز حالت استاندارد محل بارگیری
25 12 متری A3 کارخانه