بروزرسانی: ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

میلگرد آجدار 22 هشترود شاخه 12 متری A3 کارخانه

تماس بگیرید

سایر حالت استاندارد محل بارگیری
سایز حالت استاندارد محل بارگیری
22 شاخه 12 متری A3 کارخانه