بروزرسانی: ۱۴ آبان ۱۴۰۲

میلگرد آجدار 20 ارگ تبریز شاخه 12 متری A3 کارخانه

تماس بگیرید

سایر حالت استاندارد محل بارگیری
سایز حالت استاندارد محل بارگیری
20 شاخه 12 متری A3 کارخانه