بروزرسانی: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

میلگرد آجدار 18 هشترود شاخه 12 متری A3 کارخانه

تماس بگیرید

سایر حالت استاندارد محل بارگیری
سایز حالت استاندارد محل بارگیری
18 شاخه 12 متری A3 کارخانه