بروزرسانی: ۱۶ خرداد ۱۴۰۳

میلگرد آجدار 16 هشترود شاخه 12 متری A3 کارخانه

تماس بگیرید

سایر حالت استاندارد محل بارگیری
سایز حالت استاندارد محل بارگیری
16 شاخه 12 متری A3 کارخانه