بروزرسانی: ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

میلگرد آجدار 14 ارگ تبریز شاخه 12 متری A3 کارخانه

تماس بگیرید

سایر حالت استاندارد محل بارگیری
سایز حالت استاندارد محل بارگیری
14 شاخه 12 متری A3 کارخانه