بروزرسانی: ۱۶ خرداد ۱۴۰۳

میلگرد آجدار 12 فولاد صائب تبریز شاخه 12 متری A3 کارخانه

تماس بگیرید

تا کنون تغییر قیمتی برای این محصول ثبت نشده است.

سایر حالت استاندارد محل بارگیری
سایز حالت استاندارد محل بارگیری
12 شاخه 12 متری A3 کارخانه