بروزرسانی: ۹ اسفند ۱۴۰۲

میلگرد آجدار 10 هشترود شاخه 12 متری A2 کارخانه

تماس بگیرید

سایر حالت استاندارد محل بارگیری
سایز حالت استاندارد محل بارگیری
10 شاخه 12 متری A2 کارخانه