بروزرسانی: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲

میلگرد آجدار 12 نیشابور شاخه 12 متری A3 کارخانه

تماس بگیرید

سایر حالت استاندارد محل بارگیری
سایز حالت استاندارد محل بارگیری
12 شاخه 12 متری A3 کارخانه