بروزرسانی: ۳۱ تیر ۱۴۰۳

میلگرد آجدار 10 فولاد بافق یزد شاخه 12 متری A3 کارخانه

تماس بگیرید

سایر حالت استاندارد محل بارگیری
سایز حالت استاندارد محل بارگیری
10 شاخه 12 متری A3 کارخانه