بروزرسانی: ۱۳ تیر ۱۴۰۱

سیم مفتول مسوار قطر 7 میلی متر شاخه 1 متری

تماس بگیرید

تا کنون تغییر قیمتی برای این محصول ثبت نشده است.

ضخامت حالت محل بارگیری
سایز ضخامت محل بارگیری
7 شاخه 1 متری بنگاه تهران