بروزرسانی: ۱۳ تیر ۱۴۰۱

سیم آرماتور 1.5 تسمه

تماس بگیرید

تا کنون تغییر قیمتی برای این محصول ثبت نشده است.

ضخامت محل بارگیری
سایز ضخامت محل بارگیری
1.5 بنگاه تهران