بروزرسانی: ۸ تیر ۱۴۰۱

تسمه ST52 ضخامت 6 عرض 60 میلی متر بنگاه تهران

تا کنون تغییر قیمتی برای این محصول ثبت نشده است.

ضخامت عرض محل بارگیری
ضخامت عرض محل بارگیری
ورق
6 60 بنگاه تهران