بروزرسانی: ۸ تیر ۱۴۰۱

تسمه ST52 ضخامت 5 عرض 100 میلی متر بنگاه تهران

تا کنون تغییر قیمتی برای این محصول ثبت نشده است.

ضخامت عرض محل بارگیری
ضخامت عرض محل بارگیری
ورق
5 100 بنگاه تهران