بروزرسانی: ۴ تیر ۱۴۰۱

تسمه ST52 ضخامت 3 عرض 30 میلی متر بنگاه تهران

تا کنون تغییر قیمتی برای این محصول ثبت نشده است.

ضخامت عرض محل بارگیری
ضخامت عرض محل بارگیری
ورق
3 30 بنگاه تهران