بروزرسانی: ۴ تیر ۱۴۰۱

تسمه نوردی 5 عرض 45 میلی متر بنگاه تهران

20,000 تومان

ضخامت عرض محل بارگیری
ضخامت عرض محل بارگیری
ورق
5 45 بنگاه تهران