بروزرسانی: ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

تسمه ماشینکاری 5 عرض 70 میلی متر بنگاه تهران

تماس بگیرید

ضخامت عرض محل بارگیری
ضخامت عرض محل بارگیری
ورق
5 70 بنگاه تهران