بروزرسانی: ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

تسمه ماشینکاری 3 میلی متر عرض 80 میلی متر بنگاه تهران

تماس بگیرید

ضخامت عرض محل بارگیری
ضخامت عرض محل بارگیری
ورق
3 80 بنگاه تهران