قیمت چهارپهلو

فیلترها
اسلب فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
بولت و مهره
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
پروفیل آلومینیوم
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
پروفیل استیل 201
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
پروفیل استیل 304
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره پرشین فولاد آریا
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره تعاونی فولاد علویجه
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره جهان پروفیل پارس
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت پترو فولاد
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت پروفیل فولادی اصفهان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت تولیدی صنعتی کچو
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت صنعتی نیکان پروفیل
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت فولاد پروفیل مشهد
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل امید البرز
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل برفیان آمل
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل گل نرده
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت نورد لوله و پروفیل صابری
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت نوین پارسیان جنوب
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره فولاد هیربد زرندیه
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره گروه صنایع فولاد صبح پارسیان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
پروفیل مقاطع باز شرکت فولاد پروفیل مشهد
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
پروفیل مقاطع باز لوله و پروفیل اصفهان ( آسیا )
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
تسمه CK45
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
تسمه ST52
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
تسمه فابریک
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
تسمه ماشینکاری
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
تسمه نوردی
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
توری پرسی
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
توری حصاری
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
توری گابیون
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
توری مرغی ایران توری
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
توری مرغی میهن نورد
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
تیرآهن ترک
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
تیرآهن جهان فولاد غرب(کرمانشاه)
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
تیرآهن ذوب آهن اصفهان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
تیرآهن روسیه
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
تیرآهن شرکت پروفیل صنعت ماهان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
تیرآهن شرکت فولاد ناب تبریز
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
تیرآهن صنایع فولاد فردوس باختر
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
تیرآهن فولاد آریا ذوب
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
تیرآهن فولاد البرز ایرانیان فایکو
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
تیرآهن فولاد ماهکار اشتهارد
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
تیرآهن کره
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
تیرآهن گروه صنعتی فولاد یزد
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
تیرآهن لانه زنبوری
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
تیرآهن مجتمع فولاد شاهین بناب
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
تیرآهن مجتمع فولاد ظفر بناب
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
تیرآهن نورد آریان فولاد(آرین)
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
تیرآهن نورد کوثر اهواز
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
تیرآهن هاش سبک(HEA)
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
تیرآهن هاش سنگین(HEB)
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
چهار پهلو ترانس
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت

چهارپهلو 10*10 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
10*10 ترانس بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 12*12 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
12*12 ترانس بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 14*14 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
14*14 ترانس بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 16*16 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
16*16 ترانس بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 18*18 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
18*18 ترانس بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 4*4 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
4*4 ترانس بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 5*5 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
5*5 ترانس بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 6*6 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
6*6 ترانس بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 8*8 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
8*8 ترانس بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
چهارپهلو آلیاژی CK45
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت

چهارپهلو آلیاژی 10*10 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
10*10 نرمال CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 100*100 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
100*100 نرمال CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 12*12 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
12*12 نرمال CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 120*120 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
120*120 نرمال CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 14*14 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
14*14 نرمال CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 15*15 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
15*15 نرمال CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 16*16 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
16*16 نرمال CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 18*18 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
18*18 نرمال CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 20*20 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
20*20 نرمال CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 25*25 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
25*25 نرمال CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 30*30 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
30*30 نرمال CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 30*50 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
30*50 نرمال CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 40*40 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
40*40 نرمال CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 50*50 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
50*50 نرمال CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 60*60 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
60*60 نرمال CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 70*70 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
70*70 نرمال CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 80*80 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
80*80 نرمال CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 90*90 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
90*90 نرمال CK45 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
چهارپهلو آلیاژی ST52 ترانس
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت

چهارپهلو آلیاژی 10*10 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
10*10 ترانس ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 12*12 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
12*12 ترانس ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 14*14 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
14*14 ترانس ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 16*16 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
16*16 ترانس ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 18*18 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
18*18 ترانس ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 4*4 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
4*4 ترانس ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 5*5 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
5*5 ترانس ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 6*6 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
6*6 ترانس ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 8*8 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
8*8 ترانس ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
چهارپهلو آلیاژی ST52 نرمال
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت

چهارپهلو آلیاژی 10*10 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
10*10 نرمال ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 120*100 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
120*100 نرمال ST52 ینگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 120*120 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
120*120 نرمال ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 20*20 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
20*20 نرمال ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 25*25 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
25*25 نرمال ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 30*30 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
30*30 نرمال ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 35*35 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
35*35 نرمال ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 40*40 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
40*40 نرمال ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 50*50 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
50*50 نرمال ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی100*100 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
100*100 نرمال ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی120*50 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
120*50 نرمال ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی120*80 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
120*80 نرمال ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی60*60 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
60*60 نرمال ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی70*70 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
70*70 نرمال ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی80*50 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
80*50 نرمال ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی80*80 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
80*80 نرمال ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی90*90 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
90*90 نرمال ST52 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
چهارپهلو نرمال
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت

چهارپهلو 10*10 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
10*10 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 100*100 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
100*100 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 12*12 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
12*12 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 120*120 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
120*120 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 120*50 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
120*50 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 120*80 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
120*80 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 14*14 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
14*14 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 15*15 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
15*15 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 16*16 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
16*16 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 18*18 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
18*18 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 20*20 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
20*20 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 22*22 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
22*22 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 28*28 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
28*28 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 30*30 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
30*30 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 30*50 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
30*50 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 40*40 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
40*40 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 50*50 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
50*50 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 60*60 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
60*60 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 70*70 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
70*70 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 80*50 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
80*50 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 80*80 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
80*80 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 90*90 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
90*90 نرمال بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
رابیتس
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
زیگزاگ
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
سپری شرکت فولاد سپهر ایرانیان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
سپری شرکت نورد سجاد
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
سپری گروه صنعتی شکفته
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
سیم آرماتور
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
سیم خاردار
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
سیم گالوانیزه
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
سیم مفتول
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
شمش فولادی
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
فولاد ناب تبریز
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
قوطی پروفیل شرکت پروفیل یزد
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
قوطی پروفیل شرکت لوله و پروفیل موکریان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
قوطی پروفیل لوله و پروفیل حداد گستر کچو
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل پرشین فولاد آریا
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل تعاونی فولاد علویجه
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل جهان پروفیل پارس
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت آدنیس صنعت شمال
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت آریا صنعت دلیجان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت پترو فولاد
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت پروفیل پایا اصفهان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت پروفیل فولادی اصفهان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت تولیدی صنعتی کچو
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت ساخته های فلزی اصفهان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت صدرا پروفیل تهران
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت صنعتی نیکان پروفیل
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت فولاد پروفیل مشهد
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت فولاد ماشین نکا
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت کارخانجات نورد لوله یاران
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت کالوپ
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت کیان پرشیا
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل امید البرز
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل برفیان آمل
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل گل نرده
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و قوطی اصفهان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت نورد لوله و پروفیل صابری
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت نورد یاوران زنجان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت نوین پارسیان جنوب
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل صنایع نورد میلاد یزد
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل فولاد مهر سهند
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل کیمیا پروفیل سیرجان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل گروه صنایع فولاد صبح پارسیان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل گروه صنعتی تهران شرق
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل لوله و پروفیل اصفهان(آسیا)
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل لوله و پروفیل فولاد آپادانا
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل لوله و پروفیل کیهان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل هیربد زرندیه
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
گریتینگ استیل
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
گریتینگ پله
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
گریتینگ فایبرگلاس و آلومینیوم
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
گریتینگ فلزی
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
گریتینگ گالوانیزه
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
لوازم لوله داربستی
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
لوله آلومینیوم
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
لوله اسپیرال
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
لوله استیل 201
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
لوله استیل 304
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
لوله استیل 316
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
لوله استیل دکوراتیو
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
لوله استیل صنایع غذایی 304
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
لوله استیل صنعتی 304
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
لوله استیل صنعتی 316
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
لوله بدون درز مانیسمان سبک
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
لوله جدار چاه
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
لوله درز مستقیم تست آب
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
لوله درز مستقیم تست گاز خانگی
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
لوله درزدار تست گاز API
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
لوله درزدار داربستی
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
لوله فولادی آتشخوار
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
لوله گالوانیزه
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
لوله گلخانه
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
لوله گوشتدار فولاد چین
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
لوله مانیسمان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
لوله مبلی
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
لوله مسی
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
مش آجدار
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
مش ساده
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار پرشین فولاد آریا
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد الماس تاکستان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد امیرکبیر خزر
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد سپهر ایرانیان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد سیادن ابهر(فولاد خلیج فارس)
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد قزوین
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد کاوه اروند
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد کیان ابهر
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد معراج کردکوی
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد نوین ابهر
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار شرکت نورد گرم سمنان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس شهرکرد
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار صنایع فولاد کاوه تیکمه داش
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار فولاد بردسیر کرمان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار فولاد حسن رود گیلان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار فولاد راد همدان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار فولاد راستین آستارا
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار فولاد فردوس باختر ارومیه
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار فولاد قائم رازی
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار فولاد هیربد زرندیه
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار فولاد و نورد هشترود
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار کویر کاشان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار گروه صنعتی درپاد تبریز
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار گروه صنعتی فولاد یزد
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار مجتمع آتیه خلیج فارس
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار مجتمع جهان فولاد سیرجان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد ارگ تبریز
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد خراسان (نیشابور)
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد شاهرود
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد شاهین بناب
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد صائب تبریز
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد ظفر بناب
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد کیان کاشان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق یزد
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار نورد آریان فولاد
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار نورد کوثر اهواز
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد استیل 304
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد استیل 309
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد استیل 310
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد استیل 316
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد استیل 321
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد استیل 410
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد استیل 420
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد استیل 430
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده آذر گستر سدید
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده ذوب آهن اصفهان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده ذوب و نورد ملایر
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده شرکت نورد فولاد کاران افق ابهر
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده صنایع فولاد سازان امیرآباد
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده صنایع نورد فولاد نوین متین
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده فولاد سیادن ابهر
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده فولاد نطنز
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده گروه صنعتی پرشین فولاد
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده گروه صنعتی فولاد یزد
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده مجتمع فولاد الیگودرز
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده نورد فولاد گلستان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده نورد کوثر اهواز
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده نورد گرم جهان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ناودانی استیل 304
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ناودانی جویا نورد فولاد تهران
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ناودانی شرکت فولاد سپهر ایرانیان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ناودانی شرکت فولاد گستر کوهپایه ( اسپیرال )
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ناودانی فولاد ناب تبریز
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ناودانی کارخانه فولاد اروپایی
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ناودانی گروه صنعتی شکفته
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ناودانی نورد آریان فولاد ( آرین )
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
نبشی استیل 304
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
نبشی جویا نورد فولاد تهران
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
نبشی شرکت پروفیل صنعت ماهان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
نبشی شرکت سدید کاوه قم
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
نبشی شرکت فولاد جاوید بناب
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
نبشی شرکت فولاد سپهر ایرانیان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
نبشی شرکت فولاد گستر کوهپایه ( اسپیرال )
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
نبشی شرکت فولاد ناب تبریز
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
نبشی شرکت فولاد نستا
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
نبشی صبا فولاد منظومه
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
نبشی صنایع ریخته گری قیدار ابهر
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
نبشی فولاد ظهوریان مشهد
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
نبشی فولاد ناب تبریز
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
نبشی کارخانه فولاد ظهوریان مشهد
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
نبشی گروه صنعتی سپاهان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
نبشی گروه صنعتی شکفته
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
نبشی نورد آریان فولاد
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق 17MN4 فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق 17MN4 کره
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق A283 اکراین
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق A516 فولاد اکسین خوزستان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق A516 کره
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق CK45 روسیه
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق CK45 فولاد اکسین خوزستان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق CK45 کره
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق ST52 اکراین
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق ST52 شرکت فولاد کاویان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق ST52 فولاد اکسین خوزستان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق ST52 فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق آجدار فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق آلوزینک شرکت صنایع هفت الماس
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق آلومینیوم پارس
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق آلومینیوم پارس آلومان کار
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق آلومینیوم نورد اراک
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق استیل 304
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق استیل 309
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق استیل 310
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق استیل 316
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق استیل 321
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق استیل 410
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق استیل 420
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق استیل 430
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق اسید شویی شرکت فولاد غرب آسیا
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق اسید شویی فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق برنجی شهید باهنر کرمان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق پانچ روغنی فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق پانچ سیاه فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق رنگی شرکت صنایع هفت الماس
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق رنگی فولاد چین
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق رنگی کارخانجات نورد و لوله سمنان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق رنگی گروه صنعتی فولاد بهمن
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق روغنی شرکت صنایع هفت الماس
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق روغنی شرکت فولاد غرب آسیا
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق سیاه شرکت فولاد کاویان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق سیاه شرکت نورد و تولید قطعات فولادی
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق سیاه مجتمع فولاد سبا
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق سیاه مجتمع فولاد گیلان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق سیاه نورد و لوله اهواز
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق ضد سایش CK45 فولاد اکسین خوزستان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق ضد سایش دور استات اتریش
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق ضد سایش دیلیدور آلمان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق ضد سایش فولاد چین
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق ضد سایش هاردوکس سوئد
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق عرشه فولادی خودرو شهر کرد چهارمحال و بختیاری
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق عرشه فولادی شرکت صنایع هفت الماس
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق عرشه فولادی صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال و بختیاری
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق عرشه فولادی فولاد امیرکبیر کاشان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق قلع اندود فولاد توان آور آسیا
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق گالوانیزه خودرو شهر کرد چهارمحال و بختیاری
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق گالوانیزه شرکت صنایع هفت الماس
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق گالوانیزه صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال و بختیاری
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق گالوانیزه فولاد امیر کبیر کاشان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق گالوانیزه فولاد چین
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق گالوانیزه فولاد شهریار تبریز
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق گالوانیزه گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق گالوانیزه مجتمع فولادی روی اندود کاوه
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت
ورق مسی شهید باهنر کرمان
نام کالا سایز حالت محل بارگیری قیمت