قیمت چهارپهلو

فیلترها
اسلب فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
بولت و مهره
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
پروفیل آلومینیوم
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
پروفیل استیل 201
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
پروفیل استیل 304
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره پرشین فولاد آریا
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره تعاونی فولاد علویجه
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره جهان پروفیل پارس
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت پترو فولاد
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت پروفیل فولادی اصفهان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت تولیدی صنعتی کچو
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت صنعتی نیکان پروفیل
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت فولاد پروفیل مشهد
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل امید البرز
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل برفیان آمل
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل گل نرده
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت نورد لوله و پروفیل صابری
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت نوین پارسیان جنوب
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره فولاد هیربد زرندیه
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره گروه صنایع فولاد صبح پارسیان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
پروفیل مقاطع باز شرکت فولاد پروفیل مشهد
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
پروفیل مقاطع باز لوله و پروفیل اصفهان ( آسیا )
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
تسمه CK45
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
تسمه ST52
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
تسمه فابریک
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
تسمه ماشینکاری
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
تسمه نوردی
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
توری پرسی
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
توری حصاری
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
توری گابیون
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
توری مرغی ایران توری
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
توری مرغی میهن نورد
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن ترک
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن جهان فولاد غرب(کرمانشاه)
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن ذوب آهن اصفهان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن روسیه
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن شرکت پروفیل صنعت ماهان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن شرکت فولاد ناب تبریز
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن صنایع فولاد فردوس باختر
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن فولاد آریا ذوب
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن فولاد البرز ایرانیان فایکو
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن فولاد ماهکار اشتهارد
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن کره
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن گروه صنعتی فولاد یزد
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن لانه زنبوری
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن مجتمع فولاد شاهین بناب
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن مجتمع فولاد ظفر بناب
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن نورد آریان فولاد(آرین)
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن نورد کوثر اهواز
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن هاش سبک(HEA)
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن هاش سنگین(HEB)
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
چهار پهلو ترانس
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت

چهارپهلو 10*10 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
10*10 ترانس بنگاه تهران 22,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 12*12 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
12*12 ترانس بنگاه تهران 22,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 14*14 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
14*14 ترانس بنگاه تهران 22,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 16*16 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
16*16 ترانس بنگاه تهران 22,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 18*18 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
18*18 ترانس بنگاه تهران 22,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 4*4 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
4*4 ترانس بنگاه تهران 31,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 5*5 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5*5 ترانس بنگاه تهران 33,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 6*6 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
6*6 ترانس بنگاه تهران 33,500 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 8*8 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
8*8 ترانس بنگاه تهران 27,100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
چهارپهلو آلیاژی CK45
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت

چهارپهلو آلیاژی 10*10 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
10*10 نرمال CK45 بنگاه تهران 24,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 100*100 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
100*100 نرمال CK45 بنگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 12*12 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
12*12 نرمال CK45 بنگاه تهران 24,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 120*120 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
120*120 نرمال CK45 بنگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 14*14 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
14*14 نرمال CK45 بنگاه تهران 24,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 15*15 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
15*15 نرمال CK45 بنگاه تهران 24,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 16*16 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
16*16 نرمال CK45 بنگاه تهران 24,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 18*18 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
18*18 نرمال CK45 بنگاه تهران 24,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 20*20 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
20*20 نرمال CK45 بنگاه تهران 23,100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 25*25 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
25*25 نرمال CK45 بنگاه تهران 23,100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 30*30 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
30*30 نرمال CK45 بنگاه تهران 23,100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 30*50 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
30*50 نرمال CK45 بنگاه تهران 24,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 40*40 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
40*40 نرمال CK45 بنگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 50*50 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
50*50 نرمال CK45 بنگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 60*60 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
60*60 نرمال CK45 بنگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 70*70 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
70*70 نرمال CK45 بنگاه تهران 23,100 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 80*80 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
80*80 نرمال CK45 بنگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 90*90 CK45 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
90*90 نرمال CK45 بنگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
چهارپهلو آلیاژی ST52 ترانس
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت

چهارپهلو آلیاژی 10*10 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
10*10 ترانس ST52 بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 12*12 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
12*12 ترانس ST52 بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 14*14 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
14*14 ترانس ST52 بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 16*16 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
16*16 ترانس ST52 بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 18*18 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
18*18 ترانس ST52 بنگاه تهران 23,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 4*4 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
4*4 ترانس ST52 بنگاه تهران 28,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 5*5 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
5*5 ترانس ST52 بنگاه تهران 28,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 6*6 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
6*6 ترانس ST52 بنگاه تهران 28,000 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 8*8 ST52 ترانس بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
8*8 ترانس ST52 بنگاه تهران 29,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
چهارپهلو آلیاژی ST52 نرمال
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت

چهارپهلو آلیاژی 10*10 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
10*10 نرمال ST52 بنگاه تهران 24,300 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 120*100 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
120*100 نرمال ST52 ینگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 120*120 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
120*120 نرمال ST52 بنگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 20*20 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
20*20 نرمال ST52 بنگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 25*25 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
25*25 نرمال ST52 بنگاه تهران 22,700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 30*30 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
30*30 نرمال ST52 بنگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 35*35 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
35*35 نرمال ST52 بنگاه تهران 22,900 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 40*40 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
40*40 نرمال ST52 بنگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی 50*50 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
50*50 نرمال ST52 بنگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی100*100 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
100*100 نرمال ST52 بنگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی120*50 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
120*50 نرمال ST52 بنگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی120*80 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
120*80 نرمال ST52 بنگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی60*60 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
60*60 نرمال ST52 بنگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی70*70 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
70*70 نرمال ST52 بنگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی80*50 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
80*50 نرمال ST52 بنگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی80*80 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
80*80 نرمال ST52 بنگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو آلیاژی90*90 ST52 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
90*90 نرمال ST52 بنگاه تهران 22,800 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
چهارپهلو نرمال
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت

چهارپهلو 10*10 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
10*10 نرمال بنگاه تهران 17,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 100*100 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
100*100 نرمال بنگاه تهران 21,600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 12*12 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
12*12 نرمال بنگاه تهران 17,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 120*120 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
120*120 نرمال بنگاه تهران 21,600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 120*50 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
120*50 نرمال بنگاه تهران 21,600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 120*80 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
120*80 نرمال بنگاه تهران 21,600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 14*14 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
14*14 نرمال بنگاه تهران 17,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 15*15 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
15*15 نرمال بنگاه تهران 17,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 16*16 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
16*16 نرمال بنگاه تهران 17,400 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 18*18 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
18*18 نرمال بنگاه تهران 19,700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 20*20 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
20*20 نرمال بنگاه تهران 19,700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 22*22 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
22*22 نرمال بنگاه تهران 19,700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 28*28 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
28*28 نرمال بنگاه تهران 19,700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 30*30 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
30*30 نرمال بنگاه تهران 19,700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 30*50 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
30*50 نرمال بنگاه تهران 19,700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 40*40 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
40*40 نرمال بنگاه تهران 19,700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 50*50 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
50*50 نرمال بنگاه تهران 19,700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 60*60 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
60*60 نرمال بنگاه تهران 19,700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 70*70 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
70*70 نرمال بنگاه تهران 19,700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 80*50 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
80*50 نرمال بنگاه تهران 19,700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 80*80 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
80*80 نرمال بنگاه تهران 19,700 تومان
واحد فروش: کیلوگرم

چهارپهلو 90*90 نرمال بنگاه تهران

بروز رسانی۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
90*90 نرمال بنگاه تهران 21,600 تومان
واحد فروش: کیلوگرم
رابیتس
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
زیگزاگ
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
سپری شرکت فولاد سپهر ایرانیان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
سپری شرکت نورد سجاد
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
سپری گروه صنعتی شکفته
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
سیم آرماتور
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
سیم خاردار
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
سیم گالوانیزه
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
سیم مفتول
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
شمش فولادی
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
فولاد ناب تبریز
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی پروفیل شرکت پروفیل یزد
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی پروفیل شرکت لوله و پروفیل موکریان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی پروفیل لوله و پروفیل حداد گستر کچو
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل پرشین فولاد آریا
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل تعاونی فولاد علویجه
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل جهان پروفیل پارس
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت آدنیس صنعت شمال
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت آریا صنعت دلیجان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت پترو فولاد
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت پروفیل پایا اصفهان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت پروفیل فولادی اصفهان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت تولیدی صنعتی کچو
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت ساخته های فلزی اصفهان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت صدرا پروفیل تهران
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت صنعتی نیکان پروفیل
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت فولاد پروفیل مشهد
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت فولاد ماشین نکا
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت کارخانجات نورد لوله یاران
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت کالوپ
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت کیان پرشیا
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل امید البرز
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل برفیان آمل
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل گل نرده
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و قوطی اصفهان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت نورد لوله و پروفیل صابری
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت نورد یاوران زنجان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت نوین پارسیان جنوب
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل صنایع نورد میلاد یزد
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل فولاد مهر سهند
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل کیمیا پروفیل سیرجان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل گروه صنایع فولاد صبح پارسیان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل گروه صنعتی تهران شرق
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل لوله و پروفیل اصفهان(آسیا)
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل لوله و پروفیل فولاد آپادانا
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل لوله و پروفیل کیهان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل هیربد زرندیه
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
گریتینگ استیل
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
گریتینگ پله
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
گریتینگ فایبرگلاس و آلومینیوم
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
گریتینگ فلزی
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
گریتینگ گالوانیزه
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
لوازم داربستی
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
لوله آلومینیوم
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
لوله اسپیرال
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
لوله استیل 201
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
لوله استیل 304
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
لوله استیل 316
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
لوله استیل دکوراتیو
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
لوله استیل صنایع غذایی 304
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
لوله استیل صنعتی 304
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
لوله استیل صنعتی 316
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
لوله بدون درز مانیسمان سبک
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
لوله جدار چاه
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
لوله درز مستقیم تست آب
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
لوله درز مستقیم تست گاز خانگی
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
لوله درزدار تست گاز API
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
لوله درزدار داربستی
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
لوله فولادی آتشخوار
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
لوله گالوانیزه
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
لوله گلخانه
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
لوله گوشتدار فولاد چین
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
لوله مانیسمان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
لوله مبلی
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
لوله مس
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
مش آجدار
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
مش ساده
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار پرشین فولاد آریا
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد الماس تاکستان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد امیرکبیر خزر
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد سپهر ایرانیان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد سیادن ابهر(فولاد خلیج فارس)
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد قزوین
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد کاوه اروند
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد کیان ابهر
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد معراج کردکوی
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد نوین ابهر
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت نورد گرم سمنان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس شهرکرد
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار صنایع فولاد کاوه تیکمه داش
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد بردسیر کرمان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد حسن رود گیلان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد راد همدان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد راستین آستارا
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد فردوس باختر ارومیه
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد قائم رازی
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد هیربد زرندیه
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد و نورد هشترود
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار کویر کاشان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار گروه صنعتی درپاد تبریز
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار گروه صنعتی فولاد یزد
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع آتیه خلبج فارس
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع جهان فولاد سیرجان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد ارگ تبریز
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد خراسان (نیشابور)
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد شاهرود
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد شاهین بناب
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد صائب تبریز
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد ظفر بناب
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد کیان کاشان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق یزد
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار نورد آریان فولاد
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار نورد کوثر اهواز
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد استیل 304
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد استیل 309
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد استیل 310
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد استیل 316
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد استیل 321
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد استیل 410
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد استیل 420
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد استیل 430
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده آذر گستر سدید
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده ذوب آهن اصفهان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده ذوب و نورد ملایر
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده شرکت نورد فولاد کاران افق ابهر
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده صنایع فولاد سازان امیرآباد
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده صنایع نورد فولاد نوین متین
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده فولاد سیادن ابهر
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده فولاد نطنز
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده گروه صنعتی پرشین فولاد
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده گروه صنعتی فولاد یزد
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده مجتمع فولاد الیگودرز
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده نورد فولاد گلستان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده نورد کوثر اهواز
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده نورد گرم جهان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ناودانی استیل 304
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ناودانی جویا نورد فولاد تهران
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ناودانی شرکت فولاد سپهر ایرانیان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ناودانی شرکت فولاد گستر کوهپایه ( اسپیرال )
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ناودانی فولاد ناب تبریز
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ناودانی کارخانه فولاد اروپایی
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ناودانی گروه صنعتی شکفته
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ناودانی نورد آریان فولاد ( آرین )
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
نبشی استیل 304
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
نبشی جویا نورد فولاد تهران
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
نبشی شرکت پروفیل صنعت ماهان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
نبشی شرکت سدید کاوه قم
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
نبشی شرکت فولاد جاوید بناب
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
نبشی شرکت فولاد سپهر ایرانیان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
نبشی شرکت فولاد گستر کوهپایه ( اسپیرال )
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
نبشی شرکت فولاد ناب تبریز
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
نبشی شرکت فولاد نستا
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
نبشی صبا فولاد منظومه
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
نبشی صنایع ریخته گری قیدار ابهر
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
نبشی فولاد ظهوریان مشهد
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
نبشی فولاد ناب تبریز
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
نبشی کارخانه فولاد ظهوریان مشهد
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
نبشی گروه صنعتی سپاهان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
نبشی گروه صنعتی شکفته
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
نبشی نورد آریان فولاد
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق 17MN4 فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق 17MN4 کره
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق A283 اکراین
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق A516 فولاد اکسین خوزستان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق A516 کره
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق CK45 روسیه
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق CK45 فولاد اکسین خوزستان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق CK45 کره
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق ST52 اکراین
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق ST52 شرکت فولاد کاویان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق ST52 فولاد اکسین خوزستان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق ST52 فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق آجدار فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق آلوزینک شرکت صنایع هفت الماس
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق آلومینیوم پارس
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق آلومینیوم پارس آلومان کار
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق آلومینیوم نورد اراک
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق استیل 304
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق استیل 309
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق استیل 310
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق استیل 316
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق استیل 321
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق استیل 410
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق استیل 420
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق استیل 430
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق اسید شویی شرکت فولاد غرب آسیا
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق اسید شویی فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق برنجی شهید باهنر کرمان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق پانچ روغنی فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق پانچ سیاه فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق رنگی شرکت صنایع هفت الماس
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق رنگی فولاد چین
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق رنگی کارخانجات نورد و لوله سمنان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق رنگی گروه صنعتی فولاد بهمن
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق روغنی شرکت صنایع هفت الماس
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق روغنی شرکت فولاد غرب آسیا
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق روغنی فولاد مبارکه اصهان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق سیاه شرکت فولاد کاویان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق سیاه شرکت نورد و تولید قطعات فولادی
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق سیاه مجتمع فولاد سبا
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق سیاه مجتمع فولاد گیلان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق سیاه نورد و لوله اهواز
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق ضد سایش CK45 فولاد اکسین خوزستان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق ضد سایش دور استات اتریش
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق ضد سایش دیلیدور آلمان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق ضد سایش فولاد چین
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق ضد سایش هاردوکس سوئد
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق عرشه فولادی خودرو شهر کرد چهارمحال و بختیاری
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق عرشه فولادی شرکت صنایع هفت الماس
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق عرشه فولادی صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال و بختیاری
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق عرشه فولادی فولاد امیرکبیر کاشان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق قلع اندود فولاد توان آور آسیا
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق گالوانیزه خودرو شهر کرد چهارمحال و بختیاری
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق گالوانیزه شرکت صنایع هفت الماس
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق گالوانیزه صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال و بختیاری
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق گالوانیزه فولاد امیر کبیر کاشان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق گالوانیزه فولاد چین
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق گالوانیزه فولاد شهریار تبریز
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق گالوانیزه گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق گالوانیزه مجتمع فولادی روی اندود کاوه
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت
ورق مس شهید باهنر کرمان
نام کالاسایزحالتمحل بارگیریقیمت