قیمت رابیتس

فیلترها
اسلب فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
بولت و مهره
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
پروفیل آلومینیوم
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
پروفیل استیل 201
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
پروفیل استیل 304
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره پرشین فولاد آریا
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره تعاونی فولاد علویجه
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره جهان پروفیل پارس
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت پترو فولاد
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت پروفیل فولادی اصفهان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت تولیدی صنعتی کچو
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت صنعتی نیکان پروفیل
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت فولاد پروفیل مشهد
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل امید البرز
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل برفیان آمل
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل گل نرده
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت نورد لوله و پروفیل صابری
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت نوین پارسیان جنوب
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره فولاد هیربد زرندیه
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره گروه صنایع فولاد صبح پارسیان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
پروفیل مقاطع باز شرکت فولاد پروفیل مشهد
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
پروفیل مقاطع باز لوله و پروفیل اصفهان ( آسیا )
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
تسمه CK45
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
تسمه ST52
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
تسمه فابریک
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
تسمه ماشینکاری
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
تسمه نوردی
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
توری پرسی
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
توری حصاری
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
توری گابیون
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
توری مرغی ایران توری
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
توری مرغی میهن نورد
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن ترک
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن جهان فولاد غرب(کرمانشاه)
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن ذوب آهن اصفهان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن روسیه
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن شرکت پروفیل صنعت ماهان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن شرکت فولاد ناب تبریز
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن صنایع فولاد فردوس باختر
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن فولاد آریا ذوب
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن فولاد البرز ایرانیان فایکو
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن فولاد ماهکار اشتهارد
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن کره
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن گروه صنعتی فولاد یزد
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن لانه زنبوری
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن مجتمع فولاد شاهین بناب
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن مجتمع فولاد ظفر بناب
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن نورد آریان فولاد(آرین)
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن نورد کوثر اهواز
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن هاش سبک(HEA)
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن هاش سنگین(HEB)
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
چهار پهلو ترانس
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
چهارپهلو آلیاژی CK45
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
چهارپهلو آلیاژی ST52 ترانس
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
چهارپهلو آلیاژی ST52 نرمال
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
چهارپهلو نرمال
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
رابیتس
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت

رابیتس 1000 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
1000 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 1020 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
1020 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 1120 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
1120 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 1200 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
1200 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 1230 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
1230 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 1270 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
1270 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 1300 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
1300 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 380 گرمی 9 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
380 9 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 400 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
400 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 430 گرمی 9 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
430 9 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 440 گرمی 9 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
440 9 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 460 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
460 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 500 گرمی 11 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
500 11 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 540 گرمی 11 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
540 11 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 550 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
550 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 600 گرمی 9 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
600 9 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 620 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
620 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 650 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
650 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 670 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
670 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 700 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
700 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 770 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
770 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 800 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
800 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 800 گرمی 9 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
800 9 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 840 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
840 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 850 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
850 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 870 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
870 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 880 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
880 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 890 گرمی 11 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
890 11 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 910 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
910 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 920 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
920 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 960 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
960 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
زیگزاگ
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
سپری شرکت فولاد سپهر ایرانیان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
سپری شرکت نورد سجاد
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
سپری گروه صنعتی شکفته
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
سیم آرماتور
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
سیم خاردار
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
سیم گالوانیزه
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
سیم مفتول
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
شمش فولادی
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
فولاد ناب تبریز
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی پروفیل شرکت پروفیل یزد
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی پروفیل شرکت لوله و پروفیل موکریان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی پروفیل لوله و پروفیل حداد گستر کچو
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل پرشین فولاد آریا
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل تعاونی فولاد علویجه
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل جهان پروفیل پارس
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت آدنیس صنعت شمال
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت آریا صنعت دلیجان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت پترو فولاد
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت پروفیل پایا اصفهان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت پروفیل فولادی اصفهان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت تولیدی صنعتی کچو
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت ساخته های فلزی اصفهان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت صدرا پروفیل تهران
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت صنعتی نیکان پروفیل
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت فولاد پروفیل مشهد
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت فولاد ماشین نکا
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت کارخانجات نورد لوله یاران
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت کالوپ
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت کیان پرشیا
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل امید البرز
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل برفیان آمل
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل گل نرده
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و قوطی اصفهان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت نورد لوله و پروفیل صابری
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت نورد یاوران زنجان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت نوین پارسیان جنوب
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل صنایع نورد میلاد یزد
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل فولاد مهر سهند
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل کیمیا پروفیل سیرجان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل گروه صنایع فولاد صبح پارسیان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل گروه صنعتی تهران شرق
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل لوله و پروفیل اصفهان(آسیا)
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل لوله و پروفیل فولاد آپادانا
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل لوله و پروفیل کیهان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل هیربد زرندیه
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
گریتینگ استیل
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
گریتینگ پله
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
گریتینگ فایبرگلاس و آلومینیوم
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
گریتینگ فلزی
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
گریتینگ گالوانیزه
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
لوازم داربستی
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
لوله آلومینیوم
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
لوله اسپیرال
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
لوله استیل 201
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
لوله استیل 304
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
لوله استیل 316
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
لوله استیل دکوراتیو
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
لوله استیل صنایع غذایی 304
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
لوله استیل صنعتی 304
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
لوله استیل صنعتی 316
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
لوله بدون درز مانیسمان سبک
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
لوله جدار چاه
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
لوله درز مستقیم تست آب
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
لوله درز مستقیم تست گاز خانگی
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
لوله درزدار تست گاز API
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
لوله درزدار داربستی
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
لوله فولادی آتشخوار
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
لوله گالوانیزه
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
لوله گلخانه
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
لوله گوشتدار فولاد چین
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
لوله مانیسمان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
لوله مبلی
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
لوله مس
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
مش آجدار
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
مش ساده
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار پرشین فولاد آریا
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد الماس تاکستان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد امیرکبیر خزر
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد سپهر ایرانیان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد سیادن ابهر(فولاد خلیج فارس)
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد قزوین
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد کاوه اروند
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد کیان ابهر
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد معراج کردکوی
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد نوین ابهر
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت نورد گرم سمنان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس شهرکرد
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار صنایع فولاد کاوه تیکمه داش
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد بردسیر کرمان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد حسن رود گیلان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد راد همدان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد راستین آستارا
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد فردوس باختر ارومیه
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد قائم رازی
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد هیربد زرندیه
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد و نورد هشترود
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار کویر کاشان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار گروه صنعتی درپاد تبریز
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار گروه صنعتی فولاد یزد
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع آتیه خلبج فارس
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع جهان فولاد سیرجان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد ارگ تبریز
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد خراسان (نیشابور)
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد شاهرود
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد شاهین بناب
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد صائب تبریز
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد ظفر بناب
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد کیان کاشان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق یزد
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار نورد آریان فولاد
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار نورد کوثر اهواز
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد استیل 304
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد استیل 309
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد استیل 310
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد استیل 316
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد استیل 321
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد استیل 410
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد استیل 420
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد استیل 430
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده آذر گستر سدید
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده ذوب آهن اصفهان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده ذوب و نورد ملایر
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده شرکت نورد فولاد کاران افق ابهر
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده صنایع فولاد سازان امیرآباد
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده صنایع نورد فولاد نوین متین
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده فولاد سیادن ابهر
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده فولاد نطنز
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده گروه صنعتی پرشین فولاد
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده گروه صنعتی فولاد یزد
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده مجتمع فولاد الیگودرز
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده نورد فولاد گلستان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده نورد کوثر اهواز
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده نورد گرم جهان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ناودانی استیل 304
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ناودانی جویا نورد فولاد تهران
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ناودانی شرکت فولاد سپهر ایرانیان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ناودانی شرکت فولاد گستر کوهپایه ( اسپیرال )
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ناودانی فولاد ناب تبریز
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ناودانی کارخانه فولاد اروپایی
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ناودانی گروه صنعتی شکفته
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ناودانی نورد آریان فولاد ( آرین )
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
نبشی استیل 304
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
نبشی جویا نورد فولاد تهران
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
نبشی شرکت پروفیل صنعت ماهان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
نبشی شرکت سدید کاوه قم
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
نبشی شرکت فولاد جاوید بناب
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
نبشی شرکت فولاد سپهر ایرانیان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
نبشی شرکت فولاد گستر کوهپایه ( اسپیرال )
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
نبشی شرکت فولاد ناب تبریز
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
نبشی شرکت فولاد نستا
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
نبشی صبا فولاد منظومه
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
نبشی صنایع ریخته گری قیدار ابهر
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
نبشی فولاد ظهوریان مشهد
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
نبشی فولاد ناب تبریز
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
نبشی کارخانه فولاد ظهوریان مشهد
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
نبشی گروه صنعتی سپاهان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
نبشی گروه صنعتی شکفته
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
نبشی نورد آریان فولاد
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق 17MN4 فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق 17MN4 کره
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق A283 اکراین
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق A516 فولاد اکسین خوزستان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق A516 کره
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق CK45 روسیه
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق CK45 فولاد اکسین خوزستان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق CK45 کره
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق ST52 اکراین
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق ST52 شرکت فولاد کاویان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق ST52 فولاد اکسین خوزستان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق ST52 فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق آجدار فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق آلوزینک شرکت صنایع هفت الماس
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق آلومینیوم پارس
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق آلومینیوم پارس آلومان کار
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق آلومینیوم نورد اراک
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق استیل 304
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق استیل 309
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق استیل 310
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق استیل 316
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق استیل 321
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق استیل 410
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق استیل 420
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق استیل 430
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق اسید شویی شرکت فولاد غرب آسیا
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق اسید شویی فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق برنجی شهید باهنر کرمان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق پانچ روغنی فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق پانچ سیاه فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق رنگی شرکت صنایع هفت الماس
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق رنگی فولاد چین
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق رنگی کارخانجات نورد و لوله سمنان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق رنگی گروه صنعتی فولاد بهمن
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق روغنی شرکت صنایع هفت الماس
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق روغنی شرکت فولاد غرب آسیا
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق روغنی فولاد مبارکه اصهان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق سیاه شرکت فولاد کاویان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق سیاه شرکت نورد و تولید قطعات فولادی
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق سیاه مجتمع فولاد سبا
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق سیاه مجتمع فولاد گیلان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق سیاه نورد و لوله اهواز
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق ضد سایش CK45 فولاد اکسین خوزستان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق ضد سایش دور استات اتریش
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق ضد سایش دیلیدور آلمان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق ضد سایش فولاد چین
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق ضد سایش هاردوکس سوئد
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق عرشه فولادی خودرو شهر کرد چهارمحال و بختیاری
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق عرشه فولادی شرکت صنایع هفت الماس
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق عرشه فولادی صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال و بختیاری
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق عرشه فولادی فولاد امیرکبیر کاشان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق قلع اندود فولاد توان آور آسیا
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق گالوانیزه خودرو شهر کرد چهارمحال و بختیاری
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق گالوانیزه شرکت صنایع هفت الماس
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق گالوانیزه صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال و بختیاری
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق گالوانیزه فولاد امیر کبیر کاشان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق گالوانیزه فولاد چین
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق گالوانیزه فولاد شهریار تبریز
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق گالوانیزه گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق گالوانیزه مجتمع فولادی روی اندود کاوه
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت
ورق مس شهید باهنر کرمان
نام کالاوزن هر برگتعداد ستونحالتمحل بارگیریقیمت