قیمت مشتقات میلگرد

فیلترها
اسلب فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
بولت و مهره
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت

بولت 10

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
10 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

بولت 12

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
12 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

بولت 14

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
14 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

بولت 16

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
16 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

بولت 18

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
18 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

بولت 20

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
20 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

بولت 22

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
22 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

بولت 25

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
25 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

بولت 28

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
28 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

بولت 32

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
32 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

بولت 36

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
36 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

بولت 40

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
40 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل آلومینیوم
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
پروفیل استیل 201
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
پروفیل استیل 304
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره پرشین فولاد آریا
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره تعاونی فولاد علویجه
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره جهان پروفیل پارس
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت پترو فولاد
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت پروفیل فولادی اصفهان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت تولیدی صنعتی کچو
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت صنعتی نیکان پروفیل
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت فولاد پروفیل مشهد
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل امید البرز
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل برفیان آمل
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل گل نرده
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت نورد لوله و پروفیل صابری
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت نوین پارسیان جنوب
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره فولاد هیربد زرندیه
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره گروه صنایع فولاد صبح پارسیان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
پروفیل مقاطع باز شرکت فولاد پروفیل مشهد
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
پروفیل مقاطع باز لوله و پروفیل اصفهان ( آسیا )
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
تسمه CK45
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
تسمه ST52
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
تسمه فابریک
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
تسمه ماشینکاری
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
تسمه نوردی
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
توری پرسی
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت

توری پرسی 2 چشمه 2*2

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
2 2*2 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 3.2 چشمه 2*2

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
3.2 2*2 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 3.2 چشمه 3*3

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
3.2 3*3 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 3.2 چشمه 4*4

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
3.2 4*4 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 3.5 چشمه 3*3

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
3.5 3*3 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 3.5 چشمه 4*4

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
3.5 4*4 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 3.5 چشمه 5*5

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
3.5 5*5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 3.8 چشمه 3*3

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
3.8 3*3 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 3.8 چشمه 4*4

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
3.8 4*4 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 3.8 چشمه 5*5

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
3.8 5*5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 4 چشمه 3*3

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
4 3*3 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 4 چشمه 4*4

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
4 4*4 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 4.5 چشمه 3*3

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
4.5 3*3 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 4.5 چشمه 4*4

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
4.5 4*4 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 4.5 چشمه 5*5

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
4.5 5*5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 5 چشمه 5*5

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
5 5*5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
توری حصاری
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت

توری حصاری 2 چشمه 5.5*5.5

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
2 5.5*5.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 2 چشمه 6.5*6.5

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
2 6.5*6.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 2 چشمه 7.5*7.5

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
2 7.5*7.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 2.2 چشمه 5.5*5.5

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
2.2 5.5*5.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 2.2 چشمه 6.5*6.5

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
2.2 6.5*6.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 2.2 چشمه 7.5*7.5

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
2.2 7.5*7.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 2.5 چشمه 5.5*5.5

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
2.5 5.5*5.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 2.5 چشمه 6.5*6.5

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
2.5 6.5*6.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 2.5 چشمه 7.5*7.5

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
2.5 7.5*7.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 2.7 چشمه 5.5*5.5

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
2.7 5.5*5.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 2.7 چشمه 6.5*6.5

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
2.7 6.5*6.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 2.7 چشمه 7.5*7.5

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
2.7 7.5*7.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 2.9 چشمه 5.5*5.5

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
2.9 5.5*5.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 2.9 چشمه 6.5*6.5

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
2.9 6.5*6.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 2.9 چشمه 7.5*7.5

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
2.9 7.5*7.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 3 چشمه 5.5*5.5

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
3 5.5*5.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 3 چشمه 6.5*6.5

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
3 6.5*6.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 3 چشمه 7.5*7.5

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
3 7.5*7.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 3.5 چشمه 5.5*5.5

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
3.5 5.5*5.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 3.5 چشمه 6.5*6.5

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
3.5 6.5*6.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 3.5 چشمه 7.5*7.5

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
3.5 7.5*7.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 3.8 چشمه 5.5*5.5

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
3.8 5.5*5.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 3.8 چشمه 6.5*6.5

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
3.8 6.5*6.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 3.8 چشمه 7.5*7.5

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
3.8 7.5*7.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 4 چشمه 5.5*5.5

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
4 5.5*5.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 4 چشمه 6.5*6.5

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
4 6.5*6.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 4 چشمه 7.5*7.5

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
4 7.5*7.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن ترک
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
تیرآهن جهان فولاد غرب(کرمانشاه)
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
تیرآهن ذوب آهن اصفهان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
تیرآهن روسیه
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
تیرآهن شرکت پروفیل صنعت ماهان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
تیرآهن شرکت فولاد ناب تبریز
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
تیرآهن صنایع فولاد فردوس باختر
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
تیرآهن فولاد آریا ذوب
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
تیرآهن فولاد البرز ایرانیان فایکو
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
تیرآهن فولاد ماهکار اشتهارد
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
تیرآهن کره
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
تیرآهن گروه صنعتی فولاد یزد
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
تیرآهن لانه زنبوری
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
تیرآهن مجتمع فولاد شاهین بناب
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
تیرآهن مجتمع فولاد ظفر بناب
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
تیرآهن نورد آریان فولاد(آرین)
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
تیرآهن نورد کوثر اهواز
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
تیرآهن هاش سبک(HEA)
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
تیرآهن هاش سنگین(HEB)
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
چهار پهلو ترانس
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
چهارپهلو آلیاژی CK45
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
چهارپهلو آلیاژی ST52 ترانس
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
چهارپهلو آلیاژی ST52 نرمال
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
چهارپهلو نرمال
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
رابیتس
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت

رابیتس 1000 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
1000 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 1020 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
1020 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 1120 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
1120 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 1200 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
1200 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 1230 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
1230 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 1270 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
1270 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 1300 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
1300 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 380 گرمی 9 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
380 9 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 400 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
400 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 430 گرمی 9 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
430 9 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 440 گرمی 9 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
440 9 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 460 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
460 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 500 گرمی 11 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
500 11 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 540 گرمی 11 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
540 11 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 550 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
550 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 600 گرمی 9 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
600 9 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 620 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
620 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 650 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
650 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 670 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
670 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 700 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
700 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 770 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
770 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 800 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
800 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 800 گرمی 9 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
800 9 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 840 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
840 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 850 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
850 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 870 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
870 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 880 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
880 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 890 گرمی 11 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
890 11 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 910 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
910 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 920 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
920 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 960 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
960 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
سپری شرکت فولاد سپهر ایرانیان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
سپری شرکت نورد سجاد
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
سپری گروه صنعتی شکفته
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
سیم آرماتور
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت

سیم آرماتور 1.5 تسمه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
1.5 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم آرماتور 1.5 فابریک

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
1.5 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم آرماتور 1.5 کلاف

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
1.5 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم آرماتور 1.5 گالوانیزه

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
1.5 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم آرماتور 2.5 تسمه

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
2.5 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم آرماتور 2.5 فابریک

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
2.5 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم آرماتور 2.5 کلاف

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
2.5 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم آرماتور 2.5 گالوانیزه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
2.5 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم آرماتور 3 تسمه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
3 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم آرماتور 4 تسمه

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
4 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
سیم گالوانیزه
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت

سیم گالوانیزه ضخامت 0.4 میلی متر کلاف

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
0.4
میلی متر
کلاف بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم گالوانیزه ضخامت 0.48 میلی متر کلاف

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
0.48
میلی متر
کلاف بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم گالوانیزه ضخامت 0.5 میلی متر کلاف

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
0.5
میلی متر
کلاف بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم گالوانیزه ضخامت 0.85 میلی متر کلاف

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
0.85
میلی متر
کلاف بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم گالوانیزه ضخامت 1.2 میلی متر کلاف

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
1.2
میلی متر
کلاف بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم گالوانیزه ضخامت 1.5 میلی متر کلاف

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
1.5
میلی متر
کلاف بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم گالوانیزه ضخامت 1.6 میلی متر کلاف

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
1.6
میلی متر
کلاف بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم گالوانیزه ضخامت 1.8 میلی متر کلاف

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
1.8
میلی متر
کلاف بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم گالوانیزه ضخامت 2 میلی متر کلاف

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
2
میلی متر
کلاف بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم گالوانیزه ضخامت 2.2 میلی متر کلاف

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
2.2
میلی متر
کلاف بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم گالوانیزه ضخامت 2.5 میلی متر کلاف

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
2.5
میلی متر
کلاف بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم گالوانیزه ضخامت 2.7 میلی متر کلاف

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
2.7
میلی متر
کلاف بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم گالوانیزه ضخامت 3 میلی متر کلاف

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
3
میلی متر
کلاف بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم گالوانیزه ضخامت 4 میلی متر کلاف

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
4
میلی متر
کلاف بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
سیم مفتول
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت

سیم مفتول مسوار قطر 2 میلی متر شاخه 1 متری

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
2
میلی متر
شاخه 1 متری بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم مفتول مسوار قطر 2.5 میلی متر شاخه 1 متری

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
2.5
میلی متر
شاخه 1 متری بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم مفتول مسوار قطر 3 میلی متر شاخه 1 متری

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
3
میلی متر
شاخه 1 متری بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم مفتول مسوار قطر 3.5 میلی متر شاخه 1 متری

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
3.5
میلی متر
شاخه 1 متری بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم مفتول مسوار قطر 4 میلی متر شاخه 1 متری

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
4
میلی متر
شاخه 1متری بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم مفتول مسوار قطر 4.5 میلی متر شاخه 1 متری

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
4.5
میلی متر
شاخه 1 متری بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم مفتول مسوار قطر 5 میلی متر شاخه 1 متری

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
5
میلی متر
شاخه 1 متری بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم مفتول مسوار قطر 5.5 میلی متر شاخه 1 متری

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
5.5
میلی متر
شاخه 1 متری بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم مفتول مسوار قطر 6 میلی متر شاخه 1 متری

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
6
میلی متر
شاخه 1 متری بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم مفتول مسوار قطر 6.5 میلی متر شاخه 1 متری

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
6.5
میلی متر
شاخه 1 متری بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم مفتول مسوار قطر 7 میلی متر شاخه 1 متری

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
7
میلی متر
شاخه 1 متری بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم مفتول مسوار قطر 7.5 میلی متر شاخه 1 متری

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
7.5
میلی متر
شاخه 1 متری بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم مفتول مسوار قطر 8 میلی متر شاخه 1 متری

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
8
میلی متر
شاخه 1 متری بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
شمش فولادی
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
فولاد ناب تبریز
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
قوطی پروفیل شرکت پروفیل یزد
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
قوطی پروفیل شرکت لوله و پروفیل موکریان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
قوطی پروفیل لوله و پروفیل حداد گستر کچو
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل پرشین فولاد آریا
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل تعاونی فولاد علویجه
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل جهان پروفیل پارس
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت آدنیس صنعت شمال
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت آریا صنعت دلیجان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت پترو فولاد
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت پروفیل پایا اصفهان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت پروفیل فولادی اصفهان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت تولیدی صنعتی کچو
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت ساخته های فلزی اصفهان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت صدرا پروفیل تهران
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت صنعتی نیکان پروفیل
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت فولاد پروفیل مشهد
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت فولاد ماشین نکا
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت کارخانجات نورد لوله یاران
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت کالوپ
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت کیان پرشیا
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل امید البرز
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل برفیان آمل
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل گل نرده
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و قوطی اصفهان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت نورد لوله و پروفیل صابری
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت نورد یاوران زنجان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت نوین پارسیان جنوب
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل صنایع نورد میلاد یزد
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل فولاد مهر سهند
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل کیمیا پروفیل سیرجان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل گروه صنایع فولاد صبح پارسیان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل گروه صنعتی تهران شرق
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل لوله و پروفیل اصفهان(آسیا)
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل لوله و پروفیل فولاد آپادانا
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل لوله و پروفیل کیهان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل هیربد زرندیه
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
گریتینگ استیل
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
گریتینگ پله
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
گریتینگ فایبرگلاس و آلومینیوم
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
گریتینگ فلزی
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
گریتینگ گالوانیزه
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
لوازم لوله داربستی
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
لوله آلومینیوم
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
لوله اسپیرال
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
لوله استیل 201
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
لوله استیل 304
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
لوله استیل 316
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
لوله استیل دکوراتیو
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
لوله استیل صنایع غذایی 304
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
لوله استیل صنعتی 304
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
لوله استیل صنعتی 316
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
لوله بدون درز مانیسمان سبک
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
لوله جدار چاه
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
لوله درز مستقیم تست آب
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
لوله درز مستقیم تست گاز خانگی
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
لوله درزدار تست گاز API
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
لوله درزدار داربستی
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
لوله فولادی آتشخوار
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
لوله گالوانیزه
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
لوله گلخانه
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
لوله گوشتدار فولاد چین
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
لوله مانیسمان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
لوله مبلی
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
لوله مسی
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
مش آجدار
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت

مش آجدار 10 چشمه 10*10 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
10 10*10 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 10 چشمه 15*15 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
10 15*15 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 10 چشمه 20*20 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
10 20*20 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 10 چشمه 25*25 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
10 25*25 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 10 چشمه 30*30 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
10 30*30 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 12 چشمه 10*10 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
12 10*10 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 12 چشمه 15*15 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
12 15*15 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 12 چشمه 20*20 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
12 20*20 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 12 چشمه 25*25 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
12 25*25 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 12 چشمه 30*30 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
12 30*30 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 14 چشمه 10*10 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
14 10*10 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 14 چشمه 15*15 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
14 15*15 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 14 چشمه 20*20 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
14 20*20 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 14 چشمه 25*25 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
14 25*25 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 14 چشمه 30*30 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
14 30*30 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 8 چشمه 10*10 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
8 10*10 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 8 چشمه 15*15 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
8 15*15 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 8 چشمه 20*20 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
8 20*20 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 8 چشمه 25*25 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
8 25*25 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 8 چشمه 30*30 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
8 30*30 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
مش ساده
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت

مش ساده 6 چشمه 10*10 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
6 10*10 ساده کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش ساده 6 چشمه 15*15 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
6 15*15 ساده کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش ساده 6 چشمه 20*20 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
6 20*20 ساده کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش ساده 6 چشمه 25*25 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
6 25*25 ساده کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش ساده 6 چشمه 30*30 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
6 30*30 ساده کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش ساده 8 چشمه 10*10 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
8 10*10 ساده کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش ساده 8 چشمه 15*15 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
8 15*15 ساده کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش ساده 8 چشمه 20*20 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
8 20*20 ساده کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش ساده 8 چشمه 25*25 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
8 25*25 ساده کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش ساده 8 چشمه 30*30 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
8 30*30 ساده کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار پرشین فولاد آریا
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد الماس تاکستان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد امیرکبیر خزر
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد سپهر ایرانیان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد سیادن ابهر(فولاد خلیج فارس)
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد قزوین
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد کاوه اروند
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد کیان ابهر
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد معراج کردکوی
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد نوین ابهر
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار شرکت نورد گرم سمنان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس شهرکرد
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار صنایع فولاد کاوه تیکمه داش
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار فولاد بردسیر کرمان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار فولاد حسن رود گیلان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار فولاد راد همدان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار فولاد راستین آستارا
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار فولاد فردوس باختر ارومیه
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار فولاد قائم رازی
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار فولاد هیربد زرندیه
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار فولاد و نورد هشترود
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار کویر کاشان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار گروه صنعتی درپاد تبریز
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار گروه صنعتی فولاد یزد
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار مجتمع آتیه خلیج فارس
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار مجتمع جهان فولاد سیرجان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد ارگ تبریز
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد خراسان (نیشابور)
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد شاهرود
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد شاهین بناب
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد صائب تبریز
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد ظفر بناب
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد کیان کاشان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق یزد
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار نورد آریان فولاد
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار نورد کوثر اهواز
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد استیل 304
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد استیل 309
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد استیل 310
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد استیل 316
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد استیل 321
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد استیل 410
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد استیل 420
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد استیل 430
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده آذر گستر سدید
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده ذوب آهن اصفهان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده ذوب و نورد ملایر
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده شرکت نورد فولاد کاران افق ابهر
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده صنایع فولاد سازان امیرآباد
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده صنایع نورد فولاد نوین متین
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده فولاد سیادن ابهر
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده فولاد نطنز
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده گروه صنعتی پرشین فولاد
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده گروه صنعتی فولاد یزد
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده مجتمع فولاد الیگودرز
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده نورد فولاد گلستان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده نورد کوثر اهواز
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده نورد گرم جهان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ناودانی استیل 304
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ناودانی جویا نورد فولاد تهران
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ناودانی شرکت فولاد سپهر ایرانیان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ناودانی شرکت فولاد گستر کوهپایه ( اسپیرال )
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ناودانی فولاد ناب تبریز
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ناودانی کارخانه فولاد اروپایی
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ناودانی گروه صنعتی شکفته
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ناودانی نورد آریان فولاد ( آرین )
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
نبشی استیل 304
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
نبشی جویا نورد فولاد تهران
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
نبشی شرکت پروفیل صنعت ماهان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
نبشی شرکت سدید کاوه قم
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
نبشی شرکت فولاد جاوید بناب
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
نبشی شرکت فولاد سپهر ایرانیان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
نبشی شرکت فولاد گستر کوهپایه ( اسپیرال )
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
نبشی شرکت فولاد ناب تبریز
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
نبشی شرکت فولاد نستا
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
نبشی صبا فولاد منظومه
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
نبشی صنایع ریخته گری قیدار ابهر
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
نبشی فولاد ظهوریان مشهد
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
نبشی فولاد ناب تبریز
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
نبشی کارخانه فولاد ظهوریان مشهد
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
نبشی گروه صنعتی سپاهان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
نبشی گروه صنعتی شکفته
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
نبشی نورد آریان فولاد
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق 17MN4 فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق 17MN4 کره
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق A283 اکراین
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق A516 فولاد اکسین خوزستان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق A516 کره
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق CK45 روسیه
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق CK45 فولاد اکسین خوزستان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق CK45 کره
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق ST52 اکراین
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق ST52 شرکت فولاد کاویان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق ST52 فولاد اکسین خوزستان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق ST52 فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق آجدار فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق آلوزینک شرکت صنایع هفت الماس
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق آلومینیوم پارس
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق آلومینیوم پارس آلومان کار
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق آلومینیوم نورد اراک
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق استیل 304
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق استیل 309
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق استیل 310
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق استیل 316
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق استیل 321
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق استیل 410
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق استیل 420
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق استیل 430
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق اسید شویی شرکت فولاد غرب آسیا
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق اسید شویی فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق برنجی شهید باهنر کرمان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق پانچ روغنی فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق پانچ سیاه فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق رنگی شرکت صنایع هفت الماس
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق رنگی فولاد چین
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق رنگی کارخانجات نورد و لوله سمنان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق رنگی گروه صنعتی فولاد بهمن
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق روغنی شرکت صنایع هفت الماس
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق روغنی شرکت فولاد غرب آسیا
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق سیاه شرکت فولاد کاویان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق سیاه شرکت نورد و تولید قطعات فولادی
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق سیاه مجتمع فولاد سبا
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق سیاه مجتمع فولاد گیلان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق سیاه نورد و لوله اهواز
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق ضد سایش CK45 فولاد اکسین خوزستان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق ضد سایش دور استات اتریش
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق ضد سایش دیلیدور آلمان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق ضد سایش فولاد چین
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق ضد سایش هاردوکس سوئد
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق عرشه فولادی خودرو شهر کرد چهارمحال و بختیاری
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق عرشه فولادی شرکت صنایع هفت الماس
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق عرشه فولادی صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال و بختیاری
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق عرشه فولادی فولاد امیرکبیر کاشان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق قلع اندود فولاد توان آور آسیا
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق گالوانیزه خودرو شهر کرد چهارمحال و بختیاری
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق گالوانیزه شرکت صنایع هفت الماس
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق گالوانیزه صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال و بختیاری
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق گالوانیزه فولاد امیر کبیر کاشان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق گالوانیزه فولاد چین
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق گالوانیزه فولاد شهریار تبریز
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق گالوانیزه گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق گالوانیزه مجتمع فولادی روی اندود کاوه
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت
ورق مسی شهید باهنر کرمان
نام کالا سایز ضخامت محل بارگیری قیمت