قیمت مشتقات میلگرد

فیلترها
اسلب فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
بولت و مهره
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت

بولت 10

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
10 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

بولت 12

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
12 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

بولت 14

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
14 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

بولت 16

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
16 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

بولت 18

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
18 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

بولت 20

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
20 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

بولت 22

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
22 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

بولت 25

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
25 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

بولت 28

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
28 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

بولت 32

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
32 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

بولت 36

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
36 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

بولت 40

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
40 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
پروفیل آلومینیوم
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
پروفیل استیل 201
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
پروفیل استیل 304
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره پرشین فولاد آریا
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره تعاونی فولاد علویجه
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره جهان پروفیل پارس
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت پترو فولاد
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت پروفیل فولادی اصفهان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت تولیدی صنعتی کچو
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت صنعتی نیکان پروفیل
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت فولاد پروفیل مشهد
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل امید البرز
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل برفیان آمل
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل گل نرده
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت نورد لوله و پروفیل صابری
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت نوین پارسیان جنوب
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره فولاد هیربد زرندیه
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
پروفیل درب و پنجره گروه صنایع فولاد صبح پارسیان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
پروفیل مقاطع باز شرکت فولاد پروفیل مشهد
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
پروفیل مقاطع باز لوله و پروفیل اصفهان ( آسیا )
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
تسمه CK45
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
تسمه ST52
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
تسمه فابریک
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
تسمه ماشینکاری
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
تسمه نوردی
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
توری پرسی
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت

توری پرسی 2 چشمه 2*2

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
2 2*2 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 3.2 چشمه 2*2

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
3.2 2*2 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 3.2 چشمه 3*3

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
3.2 3*3 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 3.2 چشمه 4*4

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
3.2 4*4 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 3.5 چشمه 3*3

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
3.5 3*3 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 3.5 چشمه 4*4

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
3.5 4*4 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 3.5 چشمه 5*5

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
3.5 5*5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 3.8 چشمه 3*3

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
3.8 3*3 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 3.8 چشمه 4*4

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
3.8 4*4 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 3.8 چشمه 5*5

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
3.8 5*5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 4 چشمه 3*3

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
4 3*3 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 4 چشمه 4*4

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
4 4*4 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 4.5 چشمه 3*3

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
4.5 3*3 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 4.5 چشمه 4*4

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
4.5 4*4 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 4.5 چشمه 5*5

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
4.5 5*5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری پرسی 5 چشمه 5*5

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
5 5*5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
توری حصاری
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت

توری حصاری 2 چشمه 5.5*5.5

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
2 5.5*5.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 2 چشمه 6.5*6.5

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
2 6.5*6.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 2 چشمه 7.5*7.5

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
2 7.5*7.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 2.2 چشمه 5.5*5.5

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
2.2 5.5*5.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 2.2 چشمه 6.5*6.5

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
2.2 6.5*6.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 2.2 چشمه 7.5*7.5

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
2.2 7.5*7.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 2.5 چشمه 5.5*5.5

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
2.5 5.5*5.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 2.5 چشمه 6.5*6.5

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
2.5 6.5*6.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 2.5 چشمه 7.5*7.5

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
2.5 7.5*7.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 2.7 چشمه 5.5*5.5

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
2.7 5.5*5.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 2.7 چشمه 6.5*6.5

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
2.7 6.5*6.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 2.7 چشمه 7.5*7.5

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
2.7 7.5*7.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 2.9 چشمه 5.5*5.5

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
2.9 5.5*5.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 2.9 چشمه 6.5*6.5

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
2.9 6.5*6.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 2.9 چشمه 7.5*7.5

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
2.9 7.5*7.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 3 چشمه 5.5*5.5

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
3 5.5*5.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 3 چشمه 6.5*6.5

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
3 6.5*6.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 3 چشمه 7.5*7.5

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
3 7.5*7.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 3.5 چشمه 5.5*5.5

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
3.5 5.5*5.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 3.5 چشمه 6.5*6.5

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
3.5 6.5*6.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 3.5 چشمه 7.5*7.5

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
3.5 7.5*7.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 3.8 چشمه 5.5*5.5

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
3.8 5.5*5.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 3.8 چشمه 6.5*6.5

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
3.8 6.5*6.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 3.8 چشمه 7.5*7.5

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
3.8 7.5*7.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 4 چشمه 5.5*5.5

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
4 5.5*5.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 4 چشمه 6.5*6.5

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
4 6.5*6.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

توری حصاری 4 چشمه 7.5*7.5

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
4 7.5*7.5 کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
تیرآهن ترک
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن جهان فولاد غرب(کرمانشاه)
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن ذوب آهن اصفهان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن روسیه
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن شرکت پروفیل صنعت ماهان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن شرکت فولاد ناب تبریز
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن صنایع فولاد فردوس باختر
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن فولاد آریا ذوب
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن فولاد البرز ایرانیان فایکو
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن فولاد ماهکار اشتهارد
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن کره
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن گروه صنعتی فولاد یزد
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن لانه زنبوری
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن مجتمع فولاد شاهین بناب
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن مجتمع فولاد ظفر بناب
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن نورد آریان فولاد(آرین)
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن نورد کوثر اهواز
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن هاش سبک(HEA)
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
تیرآهن هاش سنگین(HEB)
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
چهار پهلو ترانس
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
چهارپهلو آلیاژی CK45
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
چهارپهلو آلیاژی ST52 ترانس
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
چهارپهلو آلیاژی ST52 نرمال
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
چهارپهلو نرمال
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
رابیتس
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت

رابیتس 1000 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
1000 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 1020 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
1020 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 1120 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
1120 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 1200 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
1200 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 1230 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
1230 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 1270 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
1270 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 1300 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
1300 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 380 گرمی 9 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
380 9 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 400 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
400 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 430 گرمی 9 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
430 9 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 440 گرمی 9 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
440 9 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 460 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
460 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 500 گرمی 11 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
500 11 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 540 گرمی 11 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
540 11 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 550 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
550 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 600 گرمی 9 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
600 9 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 620 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
620 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 650 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
650 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 670 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
670 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 700 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
700 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 770 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
770 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 800 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
800 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 800 گرمی 9 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
800 9 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 840 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
840 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 850 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
850 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 870 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
870 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 880 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
880 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 890 گرمی 11 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
890 11 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 910 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
910 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 920 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
920 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

رابیتس 960 گرمی 13 ستون بنگاه تهران

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
960 13 برگ بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
سپری شرکت فولاد سپهر ایرانیان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
سپری شرکت نورد سجاد
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
سپری گروه صنعتی شکفته
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
سیم آرماتور
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت

سیم آرماتور 1.5 تسمه

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
1.5 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم آرماتور 1.5 فابریک

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
1.5 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم آرماتور 1.5 کلاف

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
1.5 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم آرماتور 1.5 گالوانیزه

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
1.5 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم آرماتور 2.5 تسمه

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
2.5 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم آرماتور 2.5 فابریک

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
2.5 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم آرماتور 2.5 کلاف

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
2.5 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم آرماتور 2.5 گالوانیزه

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
2.5 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم آرماتور 3 تسمه

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
3 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم آرماتور 4 تسمه

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
4 بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
سیم گالوانیزه
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت

سیم گالوانیزه ضخامت 0.4 میلی متر کلاف

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
0.4
میلی متر
کلاف بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم گالوانیزه ضخامت 0.48 میلی متر کلاف

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
0.48
میلی متر
کلاف بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم گالوانیزه ضخامت 0.5 میلی متر کلاف

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
0.5
میلی متر
کلاف بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم گالوانیزه ضخامت 0.85 میلی متر کلاف

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
0.85
میلی متر
کلاف بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم گالوانیزه ضخامت 1.2 میلی متر کلاف

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
1.2
میلی متر
کلاف بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم گالوانیزه ضخامت 1.5 میلی متر کلاف

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
1.5
میلی متر
کلاف بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم گالوانیزه ضخامت 1.6 میلی متر کلاف

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
1.6
میلی متر
کلاف بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم گالوانیزه ضخامت 1.8 میلی متر کلاف

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
1.8
میلی متر
کلاف بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم گالوانیزه ضخامت 2 میلی متر کلاف

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
2
میلی متر
کلاف بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم گالوانیزه ضخامت 2.2 میلی متر کلاف

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
2.2
میلی متر
کلاف بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم گالوانیزه ضخامت 2.5 میلی متر کلاف

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
2.5
میلی متر
کلاف بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم گالوانیزه ضخامت 2.7 میلی متر کلاف

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
2.7
میلی متر
کلاف بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم گالوانیزه ضخامت 3 میلی متر کلاف

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
3
میلی متر
کلاف بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم گالوانیزه ضخامت 4 میلی متر کلاف

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
4
میلی متر
کلاف بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
سیم مفتول
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت

سیم مفتول مسوار قطر 2 میلی متر شاخه 1 متری

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
2
میلی متر
شاخه 1 متری بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم مفتول مسوار قطر 2.5 میلی متر شاخه 1 متری

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
2.5
میلی متر
شاخه 1 متری بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم مفتول مسوار قطر 3 میلی متر شاخه 1 متری

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
3
میلی متر
شاخه 1 متری بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم مفتول مسوار قطر 3.5 میلی متر شاخه 1 متری

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
3.5
میلی متر
شاخه 1 متری بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم مفتول مسوار قطر 4 میلی متر شاخه 1 متری

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
4
میلی متر
شاخه 1متری بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم مفتول مسوار قطر 4.5 میلی متر شاخه 1 متری

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
4.5
میلی متر
شاخه 1 متری بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم مفتول مسوار قطر 5 میلی متر شاخه 1 متری

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
5
میلی متر
شاخه 1 متری بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم مفتول مسوار قطر 5.5 میلی متر شاخه 1 متری

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
5.5
میلی متر
شاخه 1 متری بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم مفتول مسوار قطر 6 میلی متر شاخه 1 متری

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
6
میلی متر
شاخه 1 متری بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم مفتول مسوار قطر 6.5 میلی متر شاخه 1 متری

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
6.5
میلی متر
شاخه 1 متری بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم مفتول مسوار قطر 7 میلی متر شاخه 1 متری

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
7
میلی متر
شاخه 1 متری بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم مفتول مسوار قطر 7.5 میلی متر شاخه 1 متری

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
7.5
میلی متر
شاخه 1 متری بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

سیم مفتول مسوار قطر 8 میلی متر شاخه 1 متری

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
8
میلی متر
شاخه 1 متری بنگاه تهران تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
شمش فولادی
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
فولاد ناب تبریز
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
قوطی پروفیل شرکت پروفیل یزد
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
قوطی پروفیل شرکت لوله و پروفیل موکریان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
قوطی پروفیل لوله و پروفیل حداد گستر کچو
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل پرشین فولاد آریا
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل تعاونی فولاد علویجه
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل جهان پروفیل پارس
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت آدنیس صنعت شمال
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت آریا صنعت دلیجان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت پترو فولاد
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت پروفیل پایا اصفهان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت پروفیل فولادی اصفهان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت تولیدی صنعتی کچو
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت ساخته های فلزی اصفهان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت صدرا پروفیل تهران
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت صنعتی نیکان پروفیل
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت فولاد پروفیل مشهد
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت فولاد ماشین نکا
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت کارخانجات نورد لوله یاران
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت کالوپ
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت کیان پرشیا
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل امید البرز
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل برفیان آمل
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل گل نرده
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و قوطی اصفهان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت نورد لوله و پروفیل صابری
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت نورد یاوران زنجان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل شرکت نوین پارسیان جنوب
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل صنایع نورد میلاد یزد
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل فولاد مهر سهند
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل کیمیا پروفیل سیرجان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل گروه صنایع فولاد صبح پارسیان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل گروه صنعتی تهران شرق
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل لوله و پروفیل اصفهان(آسیا)
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل لوله و پروفیل فولاد آپادانا
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل لوله و پروفیل کیهان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
قوطی و پروفیل هیربد زرندیه
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
گریتینگ استیل
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
گریتینگ پله
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
گریتینگ فایبرگلاس و آلومینیوم
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
گریتینگ فلزی
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
گریتینگ گالوانیزه
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
لوازم داربستی
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
لوله آلومینیوم
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
لوله اسپیرال
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
لوله استیل 201
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
لوله استیل 304
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
لوله استیل 316
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
لوله استیل دکوراتیو
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
لوله استیل صنایع غذایی 304
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
لوله استیل صنعتی 304
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
لوله استیل صنعتی 316
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
لوله بدون درز مانیسمان سبک
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
لوله جدار چاه
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
لوله درز مستقیم تست آب
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
لوله درز مستقیم تست گاز خانگی
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
لوله درزدار تست گاز API
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
لوله درزدار داربستی
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
لوله فولادی آتشخوار
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
لوله گالوانیزه
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
لوله گلخانه
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
لوله گوشتدار فولاد چین
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
لوله مانیسمان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
لوله مبلی
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
لوله مس
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
مش آجدار
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت

مش آجدار 10 چشمه 10*10 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
10 10*10 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 10 چشمه 15*15 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
10 15*15 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 10 چشمه 20*20 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
10 20*20 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 10 چشمه 25*25 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
10 25*25 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 10 چشمه 30*30 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
10 30*30 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 12 چشمه 10*10 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
12 10*10 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 12 چشمه 15*15 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
12 15*15 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 12 چشمه 20*20 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
12 20*20 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 12 چشمه 25*25 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
12 25*25 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 12 چشمه 30*30 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
12 30*30 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 14 چشمه 10*10 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
14 10*10 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 14 چشمه 15*15 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
14 15*15 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 14 چشمه 20*20 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
14 20*20 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 14 چشمه 25*25 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
14 25*25 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 14 چشمه 30*30 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
14 30*30 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 8 چشمه 10*10 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
8 10*10 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 8 چشمه 15*15 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
8 15*15 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 8 چشمه 20*20 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
8 20*20 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 8 چشمه 25*25 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
8 25*25 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش آجدار 8 چشمه 30*30 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
8 30*30 آجدار کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
مش ساده
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت

مش ساده 6 چشمه 10*10 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
6 10*10 ساده کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش ساده 6 چشمه 15*15 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
6 15*15 ساده کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش ساده 6 چشمه 20*20 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
6 20*20 ساده کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش ساده 6 چشمه 25*25 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
6 25*25 ساده کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش ساده 6 چشمه 30*30 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
6 30*30 ساده کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش ساده 8 چشمه 10*10 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
8 10*10 ساده کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش ساده 8 چشمه 15*15 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
8 15*15 ساده کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش ساده 8 چشمه 20*20 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
8 20*20 ساده کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش ساده 8 چشمه 25*25 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
8 25*25 ساده کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

مش ساده 8 چشمه 30*30 مش تهران کارخانه

بروز رسانی۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
8 30*30 ساده کارخانه
تهران
تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار پرشین فولاد آریا
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد الماس تاکستان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد امیرکبیر خزر
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد سپهر ایرانیان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد سیادن ابهر(فولاد خلیج فارس)
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد قزوین
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد کاوه اروند
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد کیان ابهر
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد معراج کردکوی
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد نوین ابهر
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار شرکت نورد گرم سمنان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس شهرکرد
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار صنایع فولاد کاوه تیکمه داش
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد بردسیر کرمان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد حسن رود گیلان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد راد همدان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد راستین آستارا
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد فردوس باختر ارومیه
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد قائم رازی
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد هیربد زرندیه
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار فولاد و نورد هشترود
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار کویر کاشان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار گروه صنعتی درپاد تبریز
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار گروه صنعتی فولاد یزد
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع آتیه خلبج فارس
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع جهان فولاد سیرجان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد ارگ تبریز
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد خراسان (نیشابور)
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد شاهرود
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد شاهین بناب
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد صائب تبریز
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد ظفر بناب
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد کیان کاشان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق یزد
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار نورد آریان فولاد
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد آجدار نورد کوثر اهواز
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد استیل 304
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد استیل 309
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد استیل 310
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد استیل 316
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد استیل 321
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد استیل 410
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد استیل 420
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد استیل 430
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده آذر گستر سدید
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده ذوب آهن اصفهان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده ذوب و نورد ملایر
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده شرکت نورد فولاد کاران افق ابهر
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده صنایع فولاد سازان امیرآباد
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده صنایع نورد فولاد نوین متین
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده فولاد سیادن ابهر
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده فولاد نطنز
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده گروه صنعتی پرشین فولاد
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده گروه صنعتی فولاد یزد
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده مجتمع فولاد الیگودرز
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده نورد فولاد گلستان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده نورد کوثر اهواز
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
میلگرد ساده نورد گرم جهان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ناودانی استیل 304
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ناودانی جویا نورد فولاد تهران
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ناودانی شرکت فولاد سپهر ایرانیان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ناودانی شرکت فولاد گستر کوهپایه ( اسپیرال )
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ناودانی فولاد ناب تبریز
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ناودانی کارخانه فولاد اروپایی
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ناودانی گروه صنعتی شکفته
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ناودانی نورد آریان فولاد ( آرین )
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
نبشی استیل 304
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
نبشی جویا نورد فولاد تهران
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
نبشی شرکت پروفیل صنعت ماهان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
نبشی شرکت سدید کاوه قم
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
نبشی شرکت فولاد جاوید بناب
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
نبشی شرکت فولاد سپهر ایرانیان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
نبشی شرکت فولاد گستر کوهپایه ( اسپیرال )
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
نبشی شرکت فولاد ناب تبریز
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
نبشی شرکت فولاد نستا
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
نبشی صبا فولاد منظومه
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
نبشی صنایع ریخته گری قیدار ابهر
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
نبشی فولاد ظهوریان مشهد
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
نبشی فولاد ناب تبریز
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
نبشی کارخانه فولاد ظهوریان مشهد
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
نبشی گروه صنعتی سپاهان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
نبشی گروه صنعتی شکفته
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
نبشی نورد آریان فولاد
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق 17MN4 فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق 17MN4 کره
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق A283 اکراین
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق A516 فولاد اکسین خوزستان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق A516 کره
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق CK45 روسیه
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق CK45 فولاد اکسین خوزستان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق CK45 کره
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق ST52 اکراین
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق ST52 شرکت فولاد کاویان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق ST52 فولاد اکسین خوزستان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق ST52 فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق آجدار فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق آلوزینک شرکت صنایع هفت الماس
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق آلومینیوم پارس
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق آلومینیوم پارس آلومان کار
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق آلومینیوم نورد اراک
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق استیل 304
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق استیل 309
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق استیل 310
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق استیل 316
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق استیل 321
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق استیل 410
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق استیل 420
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق استیل 430
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق اسید شویی شرکت فولاد غرب آسیا
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق اسید شویی فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق برنجی شهید باهنر کرمان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق پانچ روغنی فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق پانچ سیاه فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق رنگی شرکت صنایع هفت الماس
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق رنگی فولاد چین
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق رنگی کارخانجات نورد و لوله سمنان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق رنگی گروه صنعتی فولاد بهمن
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق روغنی شرکت صنایع هفت الماس
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق روغنی شرکت فولاد غرب آسیا
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق روغنی فولاد مبارکه اصهان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق سیاه شرکت فولاد کاویان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق سیاه شرکت نورد و تولید قطعات فولادی
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق سیاه مجتمع فولاد سبا
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق سیاه مجتمع فولاد گیلان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق سیاه نورد و لوله اهواز
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق ضد سایش CK45 فولاد اکسین خوزستان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق ضد سایش دور استات اتریش
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق ضد سایش دیلیدور آلمان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق ضد سایش فولاد چین
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق ضد سایش هاردوکس سوئد
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق عرشه فولادی خودرو شهر کرد چهارمحال و بختیاری
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق عرشه فولادی شرکت صنایع هفت الماس
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق عرشه فولادی صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال و بختیاری
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق عرشه فولادی فولاد امیرکبیر کاشان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق قلع اندود فولاد توان آور آسیا
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق گالوانیزه خودرو شهر کرد چهارمحال و بختیاری
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق گالوانیزه شرکت صنایع هفت الماس
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق گالوانیزه صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال و بختیاری
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق گالوانیزه فولاد امیر کبیر کاشان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق گالوانیزه فولاد چین
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق گالوانیزه فولاد شهریار تبریز
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق گالوانیزه گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق گالوانیزه مجتمع فولادی روی اندود کاوه
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت
ورق مس شهید باهنر کرمان
نام کالاسایزضخامتمحل بارگیریقیمت