قیمت لوله گالوانیزه

فیلترها
اسلب فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
بولت و مهره
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
پروفیل آلومینیوم
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
پروفیل استیل 201
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
پروفیل استیل 304
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره پرشین فولاد آریا
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره تعاونی فولاد علویجه
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره جهان پروفیل پارس
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت پترو فولاد
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت پروفیل فولادی اصفهان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت تولیدی صنعتی کچو
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت صنعتی نیکان پروفیل
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت فولاد پروفیل مشهد
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل امید البرز
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل برفیان آمل
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت لوله و پروفیل گل نرده
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت نورد لوله و پروفیل صابری
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره شرکت نوین پارسیان جنوب
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره فولاد هیربد زرندیه
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
پروفیل درب و پنجره گروه صنایع فولاد صبح پارسیان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
پروفیل مقاطع باز شرکت فولاد پروفیل مشهد
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
پروفیل مقاطع باز لوله و پروفیل اصفهان ( آسیا )
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
تسمه CK45
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
تسمه ST52
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
تسمه فابریک
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
تسمه ماشینکاری
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
تسمه نوردی
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
توری پرسی
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
توری حصاری
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
توری گابیون
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
توری مرغی ایران توری
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
توری مرغی میهن نورد
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
تیرآهن ترک
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
تیرآهن جهان فولاد غرب(کرمانشاه)
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
تیرآهن ذوب آهن اصفهان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
تیرآهن روسیه
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
تیرآهن شرکت پروفیل صنعت ماهان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
تیرآهن شرکت فولاد ناب تبریز
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
تیرآهن صنایع فولاد فردوس باختر
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
تیرآهن فولاد آریا ذوب
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
تیرآهن فولاد البرز ایرانیان فایکو
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
تیرآهن فولاد ماهکار اشتهارد
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
تیرآهن کره
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
تیرآهن گروه صنعتی فولاد یزد
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
تیرآهن لانه زنبوری
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
تیرآهن مجتمع فولاد شاهین بناب
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
تیرآهن مجتمع فولاد ظفر بناب
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
تیرآهن نورد آریان فولاد(آرین)
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
تیرآهن نورد کوثر اهواز
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
تیرآهن هاش سبک(HEA)
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
تیرآهن هاش سنگین(HEB)
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
چهار پهلو ترانس
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
چهارپهلو آلیاژی CK45
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
چهارپهلو آلیاژی ST52 ترانس
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
چهارپهلو آلیاژی ST52 نرمال
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
چهارپهلو نرمال
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
رابیتس
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
زیگزاگ
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
سپری شرکت فولاد سپهر ایرانیان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
سپری شرکت نورد سجاد
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
سپری گروه صنعتی شکفته
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
سیم آرماتور
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
سیم خاردار
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
سیم گالوانیزه
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
سیم مفتول
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
شمش فولادی
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
فولاد ناب تبریز
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
قوطی پروفیل شرکت پروفیل یزد
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
قوطی پروفیل شرکت لوله و پروفیل موکریان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
قوطی پروفیل لوله و پروفیل حداد گستر کچو
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل پرشین فولاد آریا
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل تعاونی فولاد علویجه
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل جهان پروفیل پارس
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت آدنیس صنعت شمال
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت آریا صنعت دلیجان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت پترو فولاد
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت پروفیل پایا اصفهان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت پروفیل فولادی اصفهان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت تولیدی صنعتی کچو
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت ساخته های فلزی اصفهان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت صدرا پروفیل تهران
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت صنعتی نیکان پروفیل
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت فولاد پروفیل مشهد
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت فولاد ماشین نکا
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت کارخانجات نورد لوله یاران
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت کالوپ
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت کیان پرشیا
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل آریا افق پاسارگاد
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل امید البرز
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل برفیان آمل
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل گل نرده
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و پروفیل مبتکران صبا
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت لوله و قوطی اصفهان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت نورد لوله و پروفیل صابری
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت نورد یاوران زنجان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل شرکت نوین پارسیان جنوب
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل صنایع نورد میلاد یزد
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل فولاد مهر سهند
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل کیمیا پروفیل سیرجان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل گروه صنایع فولاد صبح پارسیان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل گروه صنعتی تهران شرق
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل لوله و پروفیل اصفهان(آسیا)
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل لوله و پروفیل فولاد آپادانا
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل لوله و پروفیل کیهان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
قوطی و پروفیل هیربد زرندیه
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
گریتینگ استیل
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
گریتینگ پله
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
گریتینگ فایبرگلاس و آلومینیوم
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
گریتینگ فلزی
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
گریتینگ گالوانیزه
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
لوازم لوله داربستی
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
لوله آلومینیوم
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
لوله اسپیرال
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
لوله استیل 201
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
لوله استیل 304
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
لوله استیل 316
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
لوله استیل دکوراتیو
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
لوله استیل صنایع غذایی 304
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
لوله استیل صنعتی 304
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
لوله استیل صنعتی 316
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
لوله بدون درز مانیسمان سبک
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
لوله جدار چاه
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
لوله درز مستقیم تست آب
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
لوله درز مستقیم تست گاز خانگی
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
لوله درزدار تست گاز API
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
لوله درزدار داربستی
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
لوله فولادی آتشخوار
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
لوله گالوانیزه
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت

لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 2.5 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
2.5
میلی متر
1
اینچ
درزدار
گالوانیزه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: کیلوگرم

لوله گالوانیزه 1 اینچ ضخامت 3 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
3
میلی متر
1
اینچ
درزدار
گالوانیزه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 3 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
3
میلی متر
1/2 1
اینچ
درزدار
گالوانیزه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه 1/2 1 اینچ ضخامت 3 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
3
میلی متر
1/2 1
اینچ
درزدار
گالوانیزه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ ضخامت 3 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
3
میلی متر
1/2 2
اینچ
درزدار
گالوانیزه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه 1/2 2 اینچ ضخامت 3.5 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
3.5
میلی متر
1/2 2
اینچ
درزدار
گالوانیزه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه 1/2 اینچ ضخامت 2 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
2
میلی متر
1/2
اینچ
درزدار
گالوانیزه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه 1/2 اینچ ضخامت 2.5 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
2.5
میلی متر
1/2
اینچ
درزدار
گالوانیزه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 2.5 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
2.5
میلی متر
1/4 1
اینچ
درزدار
گالوانیزه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه 1/4 1 اینچ ضخامت 3 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
3
میلی متر
1/4 1
اینچ
درزدار
گالوانیزه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 2.5 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
2.5
میلی متر
2
اینچ
درزدار
گالوانیزه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
3
میلی متر
2
اینچ
درزدار
گالوانیزه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه 2 اینچ ضخامت 3.3 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
3.3
میلی متر
2
اینچ
درزدار
گالوانیزه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 3 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
3
میلی متر
3
اینچ
درزدار
گالوانیزه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه 3 اینچ ضخامت 4 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
4
میلی متر
3
اینچ
درزدار
گالوانیزه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ضخامت 2 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
2
میلی متر
3/4
اینچ
درزدار
گالوانیزه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه 3/4 اینچ ضخامت 2.5 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
2.5
میلی متر
3/4
اینچ
درزدار
گالوانیزه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 3 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
3
میلی متر
4
اینچ
درزدار
گالوانیزه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه 4 اینچ ضخامت 4 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
4
میلی متر
4
اینچ
درزدار
گالوانیزه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه 5 اینچ ضخامت 4.8 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
4.8
میلی متر
5
اینچ
درزدار
گالوانیزه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه 6 اینچ ضخامت 4.8 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
4.8
میلی متر
6
اینچ
درزدار
گالوانیزه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه
لوله گلخانه
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت

لوله گالوانیزه گلخانه 1 اینچ ضخامت 2 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
2
میلی متر
1
اینچ
درزدار
گلخانه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه گلخانه 1 اینچ ضخامت 2.35 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
2.35
میلی متر
1
اینچ
درزدار
گلخانه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه گلخانه 1 اینچ ضخامت 2.5 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
2.5
میلی متر
1
اینچ
درزدار
گلخانه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه گلخانه 1 اینچ ضخامت 3 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
3
میلی متر
1
اینچ
درزدار
گلخانه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه گلخانه 1/2 1 اینچ ضخامت 2 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
2
میلی متر
1/2 1
اینچ
درزدار
گلخانه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه گلخانه 1/2 1 اینچ ضخامت 2.5 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
2.5
میلی متر
1/2 1
اینچ
درزدار
گلخانه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه گلخانه 1/2 1 اینچ ضخامت 3 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
3
میلی متر
1/2 1
اینچ
درزدار
گلخانه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه گلخانه 1/2 2 اینچ ضخامت 2 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
2
میلی متر
1/2 2
اینچ
درزدار
گلخانه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه گلخانه 1/2 2 اینچ ضخامت 2.5 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
2.5
میلی متر
1/2 2
اینچ
درزدار
گلخانه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه گلخانه 1/2 2 اینچ ضخامت 3 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
3
میلی متر
1/2 2
اینچ
درزدار
گلخانه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه گلخانه 1/2 اینچ ضخامت 2 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
2
میلی متر
1/2
اینچ
درزدار
گلخانه ایی
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه گلخانه 1/2 اینچ ضخامت 2.35 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
2.35
میلی متر
1/2
اینچ
درزدار
گلخانه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه گلخانه 1/2 اینچ ضخامت 2.5 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
2.5
میلی متر
1/2
اینچ
درزدار
گلخانه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه گلخانه 1/2 اینچ ضخامت 3 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
3
میلی متر
1/2
اینچ
درزدار
گلخانه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه گلخانه 1/4 1 اینچ ضخامت 2 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
2
میلی متر
1/4 1
اینچ
درزدار
گلخانه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه گلخانه 1/4 1 اینچ ضخامت 2.5 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
2.5
میلی متر
1/4 1
اینچ
درزدار
گلخانه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه گلخانه 1/4 1 اینچ ضخامت 3 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
3
میلی متر
1/4 1
اینچ
درزدار
گلخانه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه گلخانه 2 اینچ ضخامت 2 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
2
میلی متر
2
اینچ
درزدار
گلخانه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه گلخانه 2 اینچ ضخامت 2.5 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
2.5
میلی متر
2
اینچ
درزدار
گلخانه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه گلخانه 2 اینچ ضخامت 2.5 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
2.5
میلی متر
2
اینچ
درزدار
گلخانه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه گلخانه 2 اینچ ضخامت 3 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
3
میلی متر
2
اینچ
درزدار
گلخانه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه گلخانه 3 اینچ ضخامت 2 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
2
میلی متر
3
اینچ
درزدار
گلخانه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه گلخانه 3 اینچ ضخامت 2.5 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
2.5
میلی متر
3
اینچ
درزدار
گلخانه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه گلخانه 3 اینچ ضخامت 3 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
3
میلی متر
3
اینچ
درزدار
گلخانه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه گلخانه 3/4 اینچ ضخامت 2 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
2
میلی متر
3/4
اینچ
درزدار
گلخانه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه گلخانه 3/4 اینچ ضخامت 2.35 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
2.35
میلی متر
3/4
اینچ
درزدار
گلخانه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه گلخانه 3/4 اینچ ضخامت 2.5 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
2.5
میلی متر
3/4
اینچ
درزدار
گلخانه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه گلخانه 3/4 اینچ ضخامت 3 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
3
میلی متر
3/4
اینچ
درزدار
گلخانه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه گلخانه 4 اینچ ضخامت 2 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
2
میلی متر
4
اینچ
درزدار
گلخانه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه گلخانه 4 اینچ ضخامت 2.5 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
2.5
میلی متر
4
اینچ
درزدار
گلخانه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه گلخانه 4 اینچ ضخامت 3 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
3
میلی متر
4
اینچ
درزدار
گلخانه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه گلخانه 5 اینچ ضخامت 2 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
2
میلی متر
5
اینچ
درزدار
گلخانه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه گلخانه 5 اینچ ضخامت 2.5 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
2.5
میلی متر
5
اینچ
درزدار
گلخانه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه گلخانه 5 اینچ ضخامت 3 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
3
میلی متر
5
اینچ
درزدار
گلخانه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه گلخانه 6 اینچ ضخامت 2 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۷ آبان ۱۴۰۲
2
میلی متر
5
اینچ
درزدار
گلخانه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه گلخانه 6 اینچ ضخامت 2.5 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
2.5
میلی متر
6
اینچ
درزدار
گلخانه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه

لوله گالوانیزه گلخانه 6 اینچ ضخامت 3 میل شاخه 6 متری کارخانه

بروز رسانی۱۴ آبان ۱۴۰۲
3
میلی متر
6
اینچ
درزدار
گلخانه
کارخانه تماس بگیرید
واحد فروش: شاخه
لوله گوشتدار فولاد چین
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
لوله مانیسمان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
لوله مبلی
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
لوله مسی
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
مش آجدار
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
مش ساده
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار آناهیتا گیلان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار پرشین فولاد آریا
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد البرز ایرانیان فایکو
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد الماس تاکستان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد امیرکبیر خزر
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد سپهر ایرانیان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد سیادن ابهر(فولاد خلیج فارس)
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد قزوین
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد کاوه اروند
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد کیان ابهر
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد معراج کردکوی
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار شرکت فولاد نوین ابهر
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار شرکت نورد گرم سمنان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس شهرکرد
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار صنایع آذر فولاد امین تیکمه داش
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار صنایع فولاد کاوه تیکمه داش
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار فولاد آذربایجان میانه
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار فولاد بردسیر کرمان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار فولاد پارس آرمان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار فولاد حسن رود گیلان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار فولاد راد همدان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار فولاد راستین آستارا
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار فولاد فردوس باختر ارومیه
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار فولاد قائم رازی
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار فولاد هیربد زرندیه
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار فولاد و نورد هشترود
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار کویر کاشان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار گروه صنعتی درپاد تبریز
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار گروه صنعتی فولاد یزد
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار مجتمع آتیه خلیج فارس
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار مجتمع جهان فولاد سیرجان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار مجتمع ذوب آهن و نورد کرمان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد ارگ تبریز
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد خراسان (نیشابور)
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد روهینا جنوب دزفول
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد شاهرود
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد شاهین بناب
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد صائب تبریز
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد ظفر بناب
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار مجتمع فولاد کیان کاشان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق یزد
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار نورد آریان فولاد
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد آجدار نورد کوثر اهواز
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد استیل 304
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد استیل 309
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد استیل 310
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد استیل 316
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد استیل 321
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد استیل 410
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد استیل 420
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد استیل 430
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده آذر گستر سدید
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده ذوب آهن اصفهان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده ذوب و نورد ملایر
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده شرکت نورد فولاد کاران افق ابهر
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده صنایع فولاد سازان امیرآباد
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده صنایع نورد فولاد نوین متین
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده فولاد سیادن ابهر
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده فولاد کویر کاشان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده فولاد نطنز
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده گروه صنعتی پرشین فولاد
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده گروه صنعتی فولاد یزد
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده مجتمع فولاد الیگودرز
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده نورد فولاد گلستان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده نورد کوثر اهواز
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
میلگرد ساده نورد گرم جهان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ناودانی استیل 304
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ناودانی جویا نورد فولاد تهران
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ناودانی شرکت فولاد سپهر ایرانیان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ناودانی شرکت فولاد گستر کوهپایه ( اسپیرال )
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ناودانی فولاد ناب تبریز
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ناودانی کارخانه فولاد اروپایی
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ناودانی گروه صنعتی شکفته
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ناودانی نورد آریان فولاد ( آرین )
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
نبشی استیل 304
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
نبشی جویا نورد فولاد تهران
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
نبشی شرکت پروفیل صنعت ماهان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
نبشی شرکت سدید کاوه قم
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
نبشی شرکت فولاد جاوید بناب
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
نبشی شرکت فولاد سپهر ایرانیان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
نبشی شرکت فولاد گستر کوهپایه ( اسپیرال )
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
نبشی شرکت فولاد ناب تبریز
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
نبشی شرکت فولاد نستا
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
نبشی صبا فولاد منظومه
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
نبشی صنایع ریخته گری قیدار ابهر
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
نبشی فولاد ظهوریان مشهد
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
نبشی فولاد ناب تبریز
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
نبشی کارخانه فولاد ظهوریان مشهد
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
نبشی گروه صنعتی سپاهان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
نبشی گروه صنعتی شکفته
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
نبشی نورد آریان فولاد
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق 17MN4 فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق 17MN4 کره
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق A283 اکراین
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق A283 فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق A516 فولاد اکسین خوزستان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق A516 فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق A516 کره
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق CK45 روسیه
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق CK45 فولاد اکسین خوزستان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق CK45 کره
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق ST52 اکراین
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق ST52 شرکت فولاد کاویان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق ST52 فولاد اکسین خوزستان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق ST52 فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق آجدار فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق آلوزینک شرکت صنایع هفت الماس
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق آلومینیوم پارس
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق آلومینیوم پارس آلومان کار
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق آلومینیوم نورد اراک
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق استیل 304
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق استیل 309
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق استیل 310
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق استیل 316
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق استیل 321
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق استیل 410
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق استیل 420
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق استیل 430
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق اسید شویی شرکت فولاد غرب آسیا
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق اسید شویی فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق برنجی شهید باهنر کرمان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق پانچ روغنی فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق پانچ سیاه فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق رنگی شرکت صنایع هفت الماس
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق رنگی فولاد چین
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق رنگی فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق رنگی کارخانجات نورد و لوله سمنان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق رنگی گروه صنعتی فولاد بهمن
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق روغنی شرکت صنایع هفت الماس
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق روغنی شرکت فولاد غرب آسیا
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق سیاه شرکت فولاد کاویان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق سیاه شرکت نورد و تولید قطعات فولادی
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق سیاه فولاد اکسین خوزستان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق سیاه مجتمع فولاد سبا
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق سیاه مجتمع فولاد گیلان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق سیاه نورد و لوله اهواز
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق ضد سایش CK45 فولاد اکسین خوزستان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق ضد سایش دور استات اتریش
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق ضد سایش دیلیدور آلمان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق ضد سایش فولاد چین
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق ضد سایش هاردوکس سوئد
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق عرشه فولادی خودرو شهر کرد چهارمحال و بختیاری
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق عرشه فولادی شرکت صنایع هفت الماس
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق عرشه فولادی صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال و بختیاری
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق عرشه فولادی فولاد امیرکبیر کاشان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق قلع اندود فولاد توان آور آسیا
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق قلع اندود فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق گالوانیزه خودرو شهر کرد چهارمحال و بختیاری
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق گالوانیزه شرکت صنایع هفت الماس
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق گالوانیزه صنایع ورق های پوشش دار تاراز چهارمحال و بختیاری
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق گالوانیزه فولاد امیر کبیر کاشان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق گالوانیزه فولاد چین
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق گالوانیزه فولاد شهریار تبریز
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق گالوانیزه گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق گالوانیزه مجتمع فولادی روی اندود کاوه
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت
ورق مسی شهید باهنر کرمان
نام کالا ضخامت سایز(inch) استاندارد محل بارگیری قیمت